OK20_1305.jpg

TL lægger op til fleksibel overenskomst

OK20 TL’s medlemmer vil selv vælge, hvad de vil bruge deres nye overenskomst til. Derfor bliver TL’s hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne for de privatansatte i 2020 mere fleksibilitet og bedre psykisk arbejdsmiljø.

Det seneste halve år har TL’s medlemmer fortalt, hvilke krav de ønsker, TL skal stille ved de kommende overenskomstforhandlinger for privatansatte i 2020. Kravene er blevet samlet sammen og skal nu koordineres med de andre fagforeninger, som er med i forhandlingerne.

”Medlemmerne er forskellige, og de har forskellige ønsker. Nogle vil gerne have højere løn. Andre vil hellere have mere frihed. Og så er der dem, som ønsker flere penge sat ind på pensionen,” siger TL’s forhandlingschef Rune Manscher.

Flere varer i butikken
Umiddelbart lyder det svært at gøre alle tilfredse, men det kan faktisk godt lade sig gøre.

”Vores hovedkrav bliver, at fritvalgskontoen øges. Det betyder, at vores medlemmer selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Det kan for eksempel være seniordage, børnepasningsdage, nedsat tid, mere i løn, højere pension – alle de ønsker kan i princippet tilfredsstilles med fritvalgskontoen,” forklarer Rune Manscher.

”Man kan sammenligne det med en butik, hvor man får nogle penge, som man selv kan handle for. I øjeblikket er der et begrænset vareudvalg. Men vi ønsker, at udvide sortimentet, så der kommer flere varer på hylderne. For eksempel er det lige nu kun seniorer, der har mulighed for at købe seniorfridage. Vi ønsker, at alle skal have ret til at købe fridage.”

Øvrige temaer
OK20 kommer dog ikke kun til at handle om fritvalgskontoen. TL har også andre krav.

”Vi ønsker også, at tillidsrepræsentanten inddrages mere i forbindelse med fyringer. I dag anbefaler man, at tillidsmanden inddrages ved en fyring. Vi vil have, at det skal være en pligt.”

TL ønsker også større fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

”Når den enkelte kan vælge mere frihed i stedet for højere løn, skaber det en bedre balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Men vi ønsker også mere efteruddannelse af ledere og medarbejdere, så de bedre kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø,” siger Rune Manscher.

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne udveksler krav i slutningen af 2019. I begyndelsen af 2020 går forhandlingerne i gang. Og hvis alt går godt, har de privatansatte en ny overenskomst i februar 2020.

Følg overenskomstforhandlingerne på tl.dk

Læs mere om OK20