TL med på konference om fremtidens Danmark

Politik Mere end 500 eksperter, tillidsvalgte og ledere fra virksomheder, fagbevægelse og organisationer deltog i regeringens stort anlagte ”Konference om fremtidens Danmark” i Fredericia.

”Med konferencen i dag vil vi starte en bred debat om fremtidens Danmark,” sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun tirsdag åbnede regeringskonferencen om fremtidens Danmark i Messe C i Fredericia.

På konferencen var TL repræsenteret ved forbundsformand Jannik Frank Petersen og tillidsrepræsentant på Novo Nordisk, Charlotte Hagen.

Sammen med mere end 500 eksperter, tillidsvalgte og ledere deltog de i debatter under temaer som beskæftigelse, klima, uddannelse, velfærd og demokrati. I alt 10 temaer som regeringen mener bliver afgørende de næste 10 år.

”Vi skal være klar til at automatisere, digitalisere og omstille virksomheder og medarbejdere til en grøn dagsorden. Corona har vist, at vi er omstillingsparate, men vi ved også, at hastigheden betyder noget for, at vi kan lykkes med at omstille vores arbejdsmarked. Det kræver, at vi sammen med politikerne er klar med hurtigere løsninger,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Vi skal sikre gode uddannelser

”Det har været en utrolig spændende dag med gode debatindlæg om, hvor Danmark skal hen, hvis vi stadig skal have et godt samfund i fremtiden. Specielt, hvordan vi sikrer et godt børne- og ungdomsliv og nogle gode uddannelser, så vi kan klare fremtidens udfordringer,” fortæller Charlotte Hagen, tillidsrepræsentant hos Novo Nordisk og medlem af bestyrelsen i TL Hovedstaden og Bornholm.

Hun så gerne, at endnu flere tog en erhvervsuddannelse i fremtiden.

”Vi skal væk fra at snobbe opad, når det gælder uddannelse. Alle behøver ikke en studentereksamen eller en akademisk uddannelse, men børn gør ofte som deres forældre siger. Det har for længe været set som bedst, hvis du tog en længere uddannelse end dine forældre, men hvis du har lysten og evnerne til at tage en erhvervsuddannelse, så skal du kunne det uden at blive set ned på,” siger Charlotte Hagen, der også var med, da det blev debatteret, hvordan vi bliver bedre til integration på arbejdsmarkedet:

”Jeg så en spændende og vigtig debat om integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet, for hvordan lykkes vi med det?” spørger Charlotte Hagen.

Brug for flere TL’ere

På beskæftigelsesområdet ser TL især udfordringer, når det kommer til at få flere til at blive faglærte eller tage en kort videregående uddannelse. Dem bliver der nemlig mangel på i fremtiden ifølge flere analyser.

”Selvom det på mange måder går godt på det danske arbejdsmarked, så er der ingen garanti for, at det vil være sådan i fremtiden. Vi får brug for flere teknikere, der er faglærte eller har en kort videregående uddannelse, og derfor har vi som samfund en opgave i at skabe endnu bedre uddannelser for de unge, og endnu bedre efter- og videreuddannelse for alle dem, der allerede er på arbejdsmarkedet,” siger Jannik Frank Petersen.

På konferencen var TL repræsenteret ved forbundsformand Jannik Frank Petersen og Charlotte Hagen, tillidsrepræsentant på Novo Nordisk.

På konferencen var TL repræsenteret ved forbundsformand Jannik Frank Petersen og Charlotte Hagen, tillidsrepræsentant på Novo Nordisk.

”Konference om fremtidens Danmark”

  • august afholdt regeringen en stor konference i Fredericia under navnet ”Konference om fremtidens Danmark. Danmark kan mere.”
  • Til stede var en lang række eksperter, fagforeninger, arbejdsgivere, interesseorganisationer m.fl.
  • Konferencen bestod af en række paneldebatter, hvor 10 store samfundsudfordringer blev diskuteret.
  • Samme dag udgav regeringen en 52 siders publikation, der tog udgangspunkt i de samme 10 samfundsudfordringer.

Læs ”Danmark kan mere. 10 fremskridt til debat”