Repræsentantskabsmøde1305.jpg
På TL’s repræsentantskabsmøde 2018 skal der gøres status og arbejdes videre med den politik, der blev besluttet af kongressen i 2016.

TL repræsentantskabsmøde 2018: Fremtiden til debat i Odense

TL Nyt Teknisk Landsforbunds 183 delegerede strømmer lørdag den 27 oktober til Odense for at diskutere udvikling af fremtidens fagforening og vigtige mærkesager som psykisk arbejdsmiljø og TL’ernes muligheder for efteruddannelse.

Carl Nielsen salen i Odense Koncerthus danner rammerne for TL’s repræsentantskabsmøde 2018, hvor der skal gøres status og arbejdes videre med den politik, der blev besluttet af kongressen i 2016.

Her er det bl.a. vedtaget, at TL skulle arbejde for syv målsætninger i den kommende kongresperiode. Målsætningerne blev i vinters trykprøvet i en undersøgelse, hvor medlemmerne skulle vurdere, hvor vigtige de enkelte målsætninger er.

”Undersøgelsen viste blandt andet, at medlemmerne især er optaget af psykisk arbejdsmiljø, efter- og videreuddannelse samt de udfordringer, som følger med globalisering og ny teknologi. Derfor er det de emner, vi tager fat på, når vi holder vores repræsentantskabsmøde,” siger TL’s formand, Lone Engberg Thomsen.

Workshop
På mødet vil de delegerede blive inviteret til at deltage i fire workshops, hvor de får mulighed for at diskutere emnerne. TL’s formand stiller også op til diskussion.

”I mit debathjørne skal vi blandt andet debattere, om øremærket fædreorlov er en god idé. Vi skal tale om fusionen mellem LO og FTF. Og så skal vi diskutere, hvor vidt LO lod FTF i stikken under overenskomstforhandlingerne i foråret,” fortæller Lone Engberg Thomsen.

De fire workshops understøttes af nogle stande, hvor de delegerede kan hente materiale med konkrete idéer til, hvordan de kan arbejde videre med temaerne hjemme på deres arbejdsplads.

”Vi har sammensat nogle pakker, som de delegerede kan tage med hjem. For eksempel har vi en uddannelsespakke, som indeholder idéer til, hvordan flere medarbejdere kan få efter- og videre­uddannelse,” forklarer Lone Engberg Thomsen.

Om repræsentantskabsmødet

 • 183 delegerede fra hele landet mødes midtvejs i den fireårige kongres­periode for at diskutere og justere TL’s politik.
 • De delegerede er valgt på afdelingernes generalforsamling i foråret.
 • Repræsentantskabsmødet afholdes i Odense lørdag den 27. oktober.

4 Workshops

 • Fremtidens fagforening: Hvad skal der
  til for, at TL også er relevant i fremtiden?
 • Fremtidens kompetencer: Hvad kan TL gøre for at ­flere får lyst til at tage ­efter- og videre­uddannelse?
 • Psykisk arbejdsmiljø: Mød to poli­tikere fra Christiansborg og kom med input til, hvordan det psykiske arbejds­miljø kan forbedres.
 • Debathjørne: Diskutér TL’s politik med
  formanden, Lone Engberg Thomsen.

Praktisk info til deltagere