Leif og Lennart.jpg

TL’s delegerede gav input til Folketingets forhandlinger om psykisk arbejdsmiljø

Repræsentantskabsmøde 2018 Om 14 dage begynder Folketingets forhandlinger om nye regler for arbejdsmiljø. To af de politikere, som skal deltage i forhandlingerne, besøgte i dag TL’s repræsentantskabsmøde. Her diskuterede de psykisk arbejdsmiljø med TL’s delegerede. De to politikere lovede at tage de delegeredes gode idéer med videre til forhandlingerne.

Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig mærkesag for TL’s medlemmer. Det var en af de syv målsætninger, der blev besluttet på kongressen i 2016, og den netop gennemførte værdiundersøgelse har vist, at det er en mærkesag medlemmerne vægter højt.

Derfor inviterede TL to politikere fra Christiansborg til at diskutere psykisk arbejdsmiljø med de delegerede på TL’s repræsentantskabsmøde. Politikerne var Leif Lahn Jensen, der er beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet og Lennart Damsbo-Andersen, der er arbejdsmiljøordfører i Socialdemokratiet.

 

Psykiske arbejdsskader skal anerkendes

  • ”Psykiske arbejdsskader skal anerkendes på lige fod med fysiske.”
  • Det er et af TL’s syv politiske målsætninger, der blev vedtaget på kongressen i 2016.
  • I 2017 blev 94% af de anmeldte psykiske arbejdsskader afvist.

    Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsmarkedstatistik 2017

De to politikere styrede hver sin workshop, hvor de delegerede kom med deres bud på de mest presserende problemer, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø.

”De årlige besparelser på to procent stresser medarbejderne i det offentlige. Og den stress tager de med hjem til familien, så den også bliver stresset,” sagde en af de delegerede.

Flere af de fremmødte nikkede til den problematik, som blev uddybet af en af de andre delegerede:

”Når man siger til arbejdsgiveren, at man føler sig presset på jobbet, bliver man med det samme spurgt, om man har problemer derhjemme. Det er som om arbejdsgiveren bare ikke kan forstå, at man faktisk godt kan blive presset af sit arbejde.”

Tilliden tilbage
De fremmødte skrev problemerne ned på post-it-sedler, som de to politikere hængte op på en tavle. Derefter skulle de delegerede komme med bud på, hvordan problemerne kunne løses. Løsningerne blev hængt op på fire plancher, sådan at forslagene blev sorteret efter, hvem der skulle løse problemet.

”Jeg tager de forslag med hjem, som jeg kan gøre noget ved,” sagde Leif Lahn Jensen.

Et af de forslag, som nød bred opbakning blandt de fremmødte var et forslag om at politikerne skulle holde op med at overregulere:

”Vi skal have tilliden til medarbejderne tilbage. Det duer ikke, at det hele går op i kontrol og regneark, som skal måle og veje alt, hvad man foretager sig på jobbet. Folk mister arbejdsglæden, når de hele tiden mødes med mistillid.”

Efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Lennart Damsbo-Andersen forklarede, at Folketinget i 2012 havde vedtaget en målsætning om, at stress og psykiske arbejdsskader skulle reduceres med 20 procent inden 2020.

”Men sidste år kunne vi se, at tallet ikke var faldet. Det var derimod steget med 17 procent. Og det er baggrunden for de forhandlinger, vi nu skal have,” sagde Lennart Damsbo-Andersen.

Et ekspertudvalg har allerede kommet med nogle anbefalinger, som politikerne skal diskutere.

”Dels skal der laves en bekendtgørelse, så alle regler bliver samlet et sted. Dels skal ledere og mellemledere have efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Men i Socialdemokratiet mener vi, at efteruddannelsen også skal omfatte tillidsfolk. Så det er en af de ting, vi skal forhandle om,” sagde Leif Lahn Jensen.