TowerofWood_1880p.jpg
Idéen er, at 'Tower of Wood' skal stå i to år, hvorefter det skal rives ned. Bygningsdelene skal herefter anvendes i andre projekter, i tråd med den cirkulære tankegang, der ligger til grund for projektet.

Trætårn skal inspirere byggebranchen

Byggeri Et planlagt 32 meter højt trætårn i Aarhus havn kan vise vejen for kommende byggeprojekter i træ.

I Norge og Sverige er der rig tradition for at bygge i træ. I Danmark har vi ikke i samme grad benyttet materialet, slet ikke til højere bygninger, men træ er stærkt på vej ind i den danske byggebranche.

Projektet 'Tower of Wood' skal vise vejen.

Dansk byggeri er domineret af beton, men nu får de grå elementer konkurrence fra træ, der vinder hastigt frem.

På den baggrund har Teknologisk Institut i samarbejde med NCC, Rambøll, Carlo Volf, Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen udarbejdet projektet 'Tower of Wood'.

Tårnet, der bliver på 10 etager og 32 meter højt, opføres som et såkaldt ’visionsprojekt’, der skal give byggebranchen hands-on erfaring og inspiration.

Både under byggefasen og når det – forhåbentlig - står færdigt. Endnu mangler nemlig både bygherre og investor.

Placering endnu ikke fastlagt

”Træ fortjener at blive brugt mere som byggemateriale, end det gør i dag,” siger Peder Fynholm, projektleder for Nordic Network for Tall Buildings (ToW), der arbejder for anvendelse af træ i høje bygninger.

Indtil videre er tanken, at 'Tower of Wood' skal opføres ved siden af Domen på Pier 2 i Aarhus Havn, men andre placeringer kan komme på tale.

Tårnet skal stå i en midlertidig periode på to år, hvorefter det vil blive demonteret, så de enkelte bygningsdele kan anvendes i andre projekter, helt i tråd med den cirkulære tankegang, der ligger til grund for projektet.

Et åbent projekt

'Tower of Wood' er tænkt som et åbent projekt, og den endelige udvikling er derfor ikke fastlagt, før der er tilknyttet en investor og en bygherre på projektet.

”Der er åbenhed for, at folk kan komme ind og præge det. Både dem, der deltager direkte, men også dem, der deltager indirekte. Det, der er kendetegnende for mange kommercielle projekter rundt omkring er, at de er lukkede, fordi der er nogen aktører der skal have en økonomisk gevinst ud af det. Med Tower of Wood vil vi gerne gøre det lidt mere transparent for alle parter.”

'Tower of Wood'-projektet vil blive præsenteret på Building Green i Aarhus den 3. og 4. april.