Tre ting bekymrer i regeringens uddannelsesudspil

Debatindlæg Debatindlæg af forbundsformand Jannik Frank Petersen bragt på Altinget den 14. juni 2021.

Vi elsker uddannelser, for de er fremtiden.

Ikke bare de studerendes, men vores fælles fremtid, håb og drømme. Det er uddannelser, som vi bygger morgendagens samfund med, og derfor skal der selvfølgelig ligge uddannelser i hele Danmark.

Vi er som udgangspunkt glade for regeringens udspil 'Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund', men vi er også bekymrede.

For selvom intentionen er god, så risikerer vi at gøre mere skade end gavn på vores uddannelser, hvis vi flytter dem uden at tænke os om.

Udflytninger kan blive nedlæggelser
Det er især tre ting, der bekymrer os: For små faglige miljøer, et lavere uddannelsesoptag og dårlig økonomi.

Vi ved, at alt for små uddannelsesmiljøer kan være både skrøbelige og have svært ved at holde en høj nok kvalitet. Det kan være svært at rekruttere undervisere og have den nødvendige størrelse til at kunne have et stabilt godt undervisningsmiljø. Derfor er det helt afgørende, at uddannelser kun flyttes, hvis det fagligt og optagsmæssigt kan forsvares.

I regeringens udspil lægges der op til, at ti procent af pladserne på de videregående uddannelser i de fire største byer skal flyttes ud. Eller nedlægges. Vi frygter, at det sidste bliver en realitet.

Vi organiserer de tekniske og byggefaglige uddannelser på landets erhvervsakademier og professionshøjskoler, og flere af uddannelserne har et forholdsvist lavt optag, selvom de er efterspurgte af erhvervslivet.

I det store excelark er den enkelte uddannelse måske bare en mindre kolonne, men for de studerende, for erhvervslivet og for samfundet er netop den uddannelse en vigtig del af fremtiden.

Kommer til at mangle hænder
Et eksempel er uddannelsen til energiteknolog, der har et forholdsvis lavt optag flere steder i landet.

Det er en uddannelse, der virkelig er med til at skabe grøn omstilling. De studerende lærer at finde teknologiske løsninger, der i stor skala sparer energi for virksomheder og private og dermed bidrager til, at vi i Danmark kan nå vores klimamål.

Vi ved også, at vi i fremtiden kommer til at mangle hænder inden for teknik og byggeri, og derfor frygter vi, at nogle af de uddannelser nedlægges som følge af flytteiveren.

Det kan godt være, at en uddannelse med et lavt optag kun lige balancerer økonomisk for den enkelte uddannelsesinstitution og dermed står først for, hvis der skal skæres, men for samfundet har uddannelsen en langt højere værdi.

Økonomisk byrde
Endelig skal vi have et ekstra øje på økonomien. Det tager tid, og det koster penge at etablere nye uddannelser, og det er ikke givet, at for eksempel undervisere har lyst eller mulighed for at tage med.

Og hvis ti procent af studerende forlader de fire største byer, så vil det for eksempel efterlade tomme lokaler, der stadig skal betales husleje for.

Det er ikke længe siden, vi endelig kunne vinke farvel til toprocentbesparelserne, der ramte uddannelserne hårdt. Derfor er der ikke brug for nye økonomiske byrder, der i sidste ende risikerer at koste på undervisningen på de nuværende uddannelser.

Vi håber, at politikerne nu vil inddrage sektoren, erhvervslivet og fagbevægelsen, så vi sammen kan finde ud af, hvad der giver mening.

Det er i sidste ende et politisk valg, hvor vores uddannelserne skal ligge, men lad os sammen finde en fornuftig måde at gøre det på, så vi sikrer os ordentlige faglige miljøer, et solidt optag og en sund økonomi.