En løsning for alle_Logo2.png

Uddybning af det regionale forlig

OK18 Læs mere om, hvad det regionale overenskomstforlig indeholder.

Som du sikkert allerede ved, har TL sammen med de øvrige organisationer på det regionale område indgået forlig, der indeholder lønforbedringer.

Men forliget indeholder meget mere end løn.

Her kan du se de vigtigste punkter i forliget.

Se hvornår lønstigningerne falder

 • 1. april 2018: 1,1% (tilbagevirkende kraft)

 • 1. oktober 2018: 1,2%

 • 1. oktober 2019: 1,0%

 • 1. januar 2020: 1,7%

 • 1. april 2020: 0,4%

 • 1. oktober 2020: 0,7%

Dertil kommer udmøntning af reguleringsordningen på skønnet 0,71%.

Uddybning af den regionale aftale 2018 - 2021

 • Samlet ramme på 8,1%, heraf udgør generelle lønstigninger 6,81%

 • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger.

 • Reguleringsordningen indeholder ikke længere et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

 • Ingen forringelser af seniorordningerne.

 • En betryggelse om den betalte spisepause.

 • Fællesindsats for et godt arbejdsmiljø.

 • En ligelønspulje og en lavtlønspulje.

 • Ny ferieaftale som er tilpasset den nye ferielov.

 • Orlov i forbindelse med akutpleje af spædbørn.

 • Sorgorlov til forældre, der har mistet deres spædbarn

 • Omsorgsdage til plejeforældre.

 • Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling.

 • Projekt om seniorpolitik og seniorpolitiske tiltag.

Se hele forliget på det regionale område.

Hvad sker der nu?

Nu skal TL forhandle med RLTN for de midler, der er afsat til organisationsforhandlinger.

Du kan følge med i forhandlingerne på lige netop din overenskomst.

Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 11. maj.

Herefter vil det samlede resultat blive sendt til afstemning blandt TL’s medlemmer.

Hvornår skal jeg stemme?

Pt. ved vi ikke, hvornår afstemningen kan gå i gang, men vi ved, at der skal være et resultat klar den 4. juni.

Som medlem får du direkte besked, når afstemningen går i gang.

Du er meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål i forbindelse med OK18.