En løsning for alle_Logo2.png

Uddybning af forliget for staten

OK18 Læs mere om, hvad det statslige overenskomstforlig indeholder.

Som du sikkert allerede ved, har TL sammen med de øvrige organisationer på det statslige område indgået forlig, der indeholder lønforbedringer.

Men forliget indeholder meget mere end løn.

Her kan du se de vigtigste punkter i forliget.

Se hvornår lønstigningerne falder

 • 1. april 2018: 0,8% (tilbagevirkende kraft)

 • 1. oktober 2018: 0,5%

 • 1. april 2019: 1,3%

 • 1. oktober 2019: 0,86%

 • 1. april 2020: 1,46%

 • 1. februar 2021: 0,68%

Dertil kommer udmøntning af reguleringsordningen.

Uddybning af aftalen for staten 2018 - 2021

 • Samlet ramme på 8,1%, heraf udgør generelle lønstigninger 6,07%

 • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger.

 • Reguleringsordningen indeholder ikke længere et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

 • En betryggelse om den betalte spisepause.

 • En elev-, lærlinge – og praktikantpakke sikrer, at elever på det offentlige bliver løftet op på niveau med deres private kolleger.

 • Kompetencefonden bliver omlagt, så den bliver individuelt rettet.

 • Ny ferieaftale som er tilpasset den nye ferielov.

 • Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse.

 • Ret til frihed til at søge a-kasse ved afsked.

Læs hele forliget på det statslige område.

Hvad sker der nu?

Nu skal TL forhandle med staten for de midler, der er afsat til organisationsforhandlinger.

Du kan følge med i forhandlingerne på lige netop din overenskomst.

Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 18. maj.

Herefter vil det samlede resultat blive sendt til afstemning blandt TL’s medlemmer.

Hvornår skal jeg stemme?

Pt. ved vi ikke, hvornår afstemningen kan gå i gang, men vi ved, at der skal være et resultat klar den 4. juni.

Som medlem får du direkte besked, når afstemningen går i gang.

Du er meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål i forbindelse med OK18.