Udtalelse 1: Vi skal uddanne os hele livet

Kongres 2020 TL's kongres vedtog i dag en udtalelse om, at vi skal uddanne os hele livet.

Vi skal uddanne os hele livet

Livslang læring er helt afgørende for at sikre dygtige teknikere, designere og konstruktører. Det er også en af grundstenene for, at vi i Danmark kan bevare konkurrenceevnen og klare os på det globale arbejdsmarked. Med en teknologisk udvikling i et tempo som verden aldrig før har set, samt en længere levetid og højere pensionsalder, er der brug for, at endnu flere uddanner sig hele livet.

Derfor skal vi i fællesskab arbejde for, at livslang læring bliver en naturlig del af arbejdslivet, så alle har mulighed for at udvide deres kompetencer og bevare glæden ved faget. Desværre er det alt for få, der efteruddanner sig, og det vil kræve et målrettet arbejde at få ændret det. Vi skal gøre op med forestillingen om, at du er færdiguddannet, når du har gennemført din grunduddannelse, uanset om det er som tekniker, designer eller konstruktør.

Vi skal derfor allerede i forbindelse med grunduddannelserne arbejde med og italesætte behovet for livslang læring, så der bliver etableret en forståelse og en lyst til løbende at løfte sine kompetencer. Desuden skal arbejdsgiverne ikke kun tænke kortsigtet og på egen bundlinje, men også på den samlede samfundsmæssige gevinst ved at have adgang til velkvalificeret og kompetent arbejdskraft. Det er også med til at sikre deres egen forretning på sigt. Og sidst, men ikke mindst, skal arbejdsmarkedets parter og politikerne i fællesskab finde løsninger, der sikrer, at alle har mulighed for at uddanne sig hele livet.

Vi ved, at kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer, er en gevinst for både den enkelte arbejdstager, virksomhederne og samfundet som helhed. Uddannelse hele livet er en grundsten, der også skal sikre, at mange flere har lyst og mulighed for at blive på arbejdsmarkedet - også selvom de har nået pensionsalderen. Lad os komme i arbejdstøjet!

Vedtaget på Teknisk Landsforbunds kongres 24. oktober 2020