Udtalelse 2: Nej til seksuel chikane

Kongres 2020 TL's kongres vedtog i dag en udtalelse om, at vi skal sige nej til seksuel chikane.

Nej til seksuel chikane

I TL har vi kæmpet for ordentlige løn- og arbejdsvilkår gennem 100 år. Desværre kan ikke alle føle sig trygge på deres arbejdsplads. Mange har oplevet eller overværet seksuel chikane, og det er uacceptabelt. Alle skal kunne gå på arbejde uden at frygte uønskede bemærkninger eller berøringer. For at det skal kunne lykkes, skal vi have ændret en kultur, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle – arbejdsgivere, politikere, fagbevægelse og medarbejdere – er enige om at gøre det i fællesskab.

Arbejdsgiverne har ansvaret for en god og tryg arbejdsplads uden chikane, men vi har alle et ansvar for at sige fra. Det er derfor afgørende, at arbejdsgiverne skaber et rum og en kultur, hvor det er muligt at sige fra uden at frygte for konsekvenserne. Politikerne har ansvaret for at lave spillereglerne, og for at kontrollere, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar. I kølvandet på de mange sager om seksuel chikane, der er beskrevet i medierne, må det stå klart, at det også kræver en politisk indsats, hvis vi skal have en kulturændring.

Som fagbevægelse har vi også et ansvar, og derfor er vi sammen med 52 af forbundene i FH blevet enige om at gå forrest i kampen mod seksuel chikane og krænkende adfærd. Fagbevægelsen skal i højere grad italesætte udfordringerne med seksuel chikane, og vi skal sørge for, at alle medlemmer ved, de kan gå til deres fagforening, hvis de oplever chikane. For at få ændret den sexistiske kultur, der desværre eksisterer nogle steder i samfundet, skal vi gøre det i fællesskab. Alle har et ansvar for at komme seksuel chikane til livs.

Vedtaget på Teknisk Landsforbunds kongres 24. oktober 2020