COLOURBOX15285238
Lufthavnen i Odense skal være et hot spot for udvikling af ny droneteknologi, hvis det står til Vækstteam Fyn.

Vækstteams vil have robothus på Fyn og fyrtårne på Sjælland

Vækst De syv regionale vækstteams er netop kommet med deres anbefalinger til regeringen. 500 mio. kr. skal hjælpe dem på vej.

Fyn skal satse på robotter til store konstruktioner, og på Sjælland og øerne skal biosolutions og Femern-forbindelsen være fyrtårne.

Sådan lyder to af anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams, der blev nedsat i marts for at finde frem til initiativer, der kan skabe flere lokale arbejdspladser.

Lene Ertner – regionsformand i TL Sjælland – har været en del af Vækstteam Sjælland og Øerne.

”Det har været en god proces, og vi er kommet med en række konkrete anbefalinger, der forhåbentlig kan sætte gang i væksten. Bl.a. vil vi have, at de mange virksomheder, der arbejder med biosolutions, skal fungere som fyrtårne, der genererer endnu mere vækst og dermed arbejdspladser. Og på samme vis skal vi udnytte Femern-forbindelsen som en game changer for erhvervslivet på øerne,” siger Lene Ertner.

Hun forudser, at det vil komme TL’s medlemmer til gode, hvis anbefalingerne føres ud i livet.

”Hvis anbefalingerne bliver fulgt, så tror jeg, det vil skabe mange job til vores teknikere, designere og konstruktører. Vi har allerede mange medlemmer, der arbejder med biosolutions og jeg forventer også, at Femern vil medføre job til rigtig mange teknikere,” siger Lene Ertner.

Fyn vil have robotter til store konstruktioner og et robothus

I vækstteamet for Fyn har man bl.a. en drøm om at skabe et Robotternes Hus, der kan fungere som international markedsføring af Fyn som centrum for robotteknologi.

”Vi foreslår et Robotternes Hus med årlige robotmesser og besøg fra ind- og udland. Derudover ønsker vi store testhaller, så virksomheder kan udvikle og teste produktionsprocesser og så håber vi, at lufthavnen i Odense kan blive et hot spot for droneteknologi,” siger Bodil Sejer, regionsformand for TL Syddanmark.

”Mange af vores medlemmer arbejder i dag med robotter, droner og avanceret teknologi, og jeg tror, at det tal kun vil vokse i fremtiden. Derfor vil det være godt nyt for TL’s medlemmer på og omkring Fyn, hvis der satses endnu mere på Fyn som teknologisk knudepunkt,” siger Bodil Sejer.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 500 mio. kr. under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Efter at anbefalingerne nu er afleveret, skal de behandles politisk.

Se alle anbefalingerne

Hvert vækstteam er kommet med en række konkrete forslag, der kan understøtte det lokale erhvervsliv og skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser.

Se anbefalingerne

De var med

De syv regionale vækstteams bestod af lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.