Tove Og Havvandsvarmepumpen Uden Vandmærke (2 Of 2)

Verdens største CO2-havvandsvarmepumpe

Energi I april 2023 lukker det kulfyrede Esbjergværket ned, hvorefter to havvandsvarmepumper med en effekt på 50MW sætter gang i produktionen af fjernvarme til tusindvis af borgere i Esbjerg-området. Her kan du blive klogere på, hvordan det er løst i praksis.

Opgaven

I april 2023 lukker det kulfyrede Esbjergværket ned, hvorefter to havvandsvarmepumper med en effekt på 50MW sætter gang i produktionen af fjernvarme til tusindvis af borgere i Esbjerg-området.

Pumperne bruger CO2 som kølemiddel i et lukket system og drives af el. Når havvandet efter endt brug føres ud i havnen igen, må det af miljøhensyn højst være afkølet tre grader. Anlægget består desuden af en akkumulatortank til fjernvarmevandet samt en fordelercentral.

Teknisk designer Tove Grønning Lyngsøe har haft ansvar for at holde styr på tegninger og dokumenter, samt at sørge for at alle formailia overholdes. Det har krævet et nyt nummereringssystem og ekstra dialog med leverandører.

Løsningen

De to blå ABB-pumper er hjertet i havvandsindtaget, der, som to over­dimensionerede sugerør, kan slubre cirka 4.000 liter havvand op i sekundet. Havvandet filtreres med filtre, der minder om dørslag med 8 mm huller, og føres derefter videre til de to ­havvandsvarmepumper via rør med 1200 mm i diameter.

Tove Grønning Lyngsø har været med i godt og vel to år, og undervejs i projektet haft flere arbejdsopgaver. Hun har tegnet PID'er (procesdiagrammer, red.), eldiagrammer og fungeret som document controller.

Frem for at bruge det mere udbredte nummereringssystem KKS, har Din Forsyning valgt at benytte RDS-CW, fordi det gør det muligt at rumme hele forretningen, der bl.a. også omfatter vand og spildevand. Det har krævet en ekstra dialog med leveran­dører og underleverandører om, hvordan de skal aflevere dokumentationen.

"Mange leverandører kender ikke RDS-CW, så der har været en opgave i at forklare dem, hvordan vi gerne vil have dokumenterne, og hvordan de skal lave dokumentregistrene og PID'erne. Det handler om at sikre, at dokumenterne overholder formalia," siger Tove Grønning Lyngsø.

I en selvstændig hal på 2.500 m2 står de to havvandsvarmepumper stadig indpakket i grøn plast, da Teknikeren be­­søger anlægget. De skal tilsammen levere en termisk effekt på 50MW og går efter planen i drift i april 2023 suppleret af en flis-kedel på 60MW. Til den tid lukker det kulfyrede kraftvarmeværk Esbjergværket efter 32 års tjeneste.

Havvandsvarmepumperne leveres af MAN Energy Solutions og kan dække det årlige varmebehov for op til 16.000 husstande i Esbjerg-området.

Projektet er noget helt nyt for Din Forsyning og har derfor stillet store krav til medarbejderne.

"Det har været en hård rejse, og man skal ikke tælle arbejdstimer, for dem har der været mange af," siger Tove Grønning Lyngsø.