"Vi er afgørende i den grønne fremtid"

TL Nyt Danmark skal være grønnere og mere uafhængig af gas fra Rusland – det slår Regeringen fast i nyt udspil, der sætter retningen for et grønnere Danmark. TL’s medlemmer spiller en nøglerolle i at sikre den grønne fremtid.

Klimakrisen og krigen i Ukraine har accelereret behovet for at finde nye, grønne løsninger, så Danmark kan omstille til mere grøn energi. Derfor har Regeringen netop præsenteret reformpakken ”Danmark kan mere II”, som vil sætte tempoet op på den grønne omstilling.

”Grundlæggende er vi helt enige i retningen på udspillet. Vi har i rigtig lang tid advokeret for, at den grønne omstilling skulle sættes i gang for alvor, og den grønne omstilling flugter så fint med vores medlemmers kompetencer og fagligheder. TL’s medlemmer er grønnere end de fleste,” siger Jannik Frank Petersen forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

I udspillet lægges der eksempelvis op til, at den grønne fjernvarme skal være udrullet senest i 2028, Danmark skal firedoble produktionen af vedvarende energi på land i de kommende år frem mod år 2030 og der skal snurre markant flere havvindmøller i de kommende år.

”Blandt vores medlemmer er der i øjeblikket en historisk lav ledighed, hvilket viser behovet for medlemmernes ideer, løsninger og kompetencer i disse år. Fx spiller produktionsteknologer, energiteknologer, miljøteknikere, bygningskonstruktører allerede en nøglerolle i den grønne omstilling, og efterspørgslen efter deres faglighed bliver bestemt ikke mindre i de kommende år, tværtimod”

Der findes en række eksempler på medlemmer i Teknisk Landsforbund, som lokalt har taget markante skridt i en grøn retning. Fx energiteknologen Christoffer Larsen, der sammen med kolleger halverer Holbæk Kommunes CO2-udslip i de kommende 3 år.

”Den grønne omstilling er nødvendig, og vi er i store træk enige i udspillet, men samtidig er det også afgørende at sikre den nødvendige efteruddannelse gennem hele livet. Det er et område, hvor der bliver taget nogle kæmpe skridt i de kommende år, så vi er nødt til at sikre, at vi kontinuerligt opgraderer medarbejdere. For stærke fagligheder på det grønne område er en forudsætning for, at vi når i mål,” siger Jannik Frank Petersen.

Fakta om udspillet 

Udspillet fra Regeringen består af fem konkrete spor for en ny, grøn retning for Danmark.

• Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
• Mere grøn gas. Mere gas til Europa
• Mere grøn strøm
• Grøn skattereform – omstilling af industrien
• Grønne danske løsninger skal omstille Europa