Lone Engberg Thomsen_4.jpg
TL-formand Lone Engberg Thomsen

"Vi er klar til en verden af forandringer"

Tema: Industri 4.0 i praksis Formandens leder fra Teknikeren

Måske tænker du – lige som jeg har gjort – at Industri 4.0 er noget, der ligger ud i fremtiden? Men virkeligheden er nok nærmere, at vi allerede er rigtig godt i gang – om vi vil det eller ej. 

Heldigvis viser alle undersøgelser og ikke mindst sam­taler med jer medlemmer, at det er I helt med på. 

De fleste TL’ere arbejder allerede med avancerede teknologier, og så giver det ikke længere mening at sige “robotterne kommer”. For de er her allerede. 

Men udviklingen kalder også på opmærksomhed på vigtige områder. Nogle af de allervigtigst tror jeg er uddannelse, efteruddannelse og sikring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. 

Der er ingen tvivl om, at de nye udfordringer i arbejdslivet kræver endnu mere fokus på de kompetencer, som du og dine kolleger har brug for i fremtiden.

Derfor er det fortsat en mærkesag for TL at sikre, at der er de fornødne muligheder for opkvalificering, og ikke mindst sikre, at vores uddannelsesinstitutioner og andre udbydere har tilstrækkelig viden om det arbejdsmarked, der venter. 

I fremtiden vil det ikke være nok at tænke i teknologer, for vi kommer også til at arbejde sammen med hinanden på en anden måde.

Det kræver bl.a. kreativitet, men også kritisk tænkning, forhandling, fleksibilitet, ledelse og koordinering.

I det hele taget at kunne samarbejde med kollegaerne på en konstruktiv og anderledes måde, end vi måske gør i dag.

Det er dog ikke kun jer medlemmer, der skal forandre sig.

Det skal TL også.  

For mig er der ingen tvivl om, at vi i langt højere grad skal bruge kræfter på at sikre, at alle medlemmer har gode og trygge arbejdsforhold. 

Meget peger på, at langt flere vil komme til at arbejde freelance i fremtiden, og vi ser også allerede, at mange vil komme til at arbejde i virksomheder, der udbyder serviceydelser via platformsøkonomier. 

Det er en stor udfordring for hele fagbevægelsen, der har været vant til at forhandle med lokalt, regionalt og nationalt forankrede virk­somheder.

Men det er også en udfordring, jeg er sikker på, vi nok skal klare.