Lone Engberg Thomsen_5.jpg
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund

”Vi er nødt til at holde hånden under de ledige”

Dagpenge Med udsigt til en dyb, global krise, så bør vi hæve dagpengene, forlænge dagpengeperioden og hjælpe især langtidsledige og nyuddannede foreslår TL.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen står vi over for en dyb, global økonomisk krise. Indtil videre har 48.000 danskere mistet arbejdet under coronakrisen. I Teknikernes A-kasse er antallet af ledige steget med 30 procent.

Med udsigt til en meget usikker dansk økonomi mener TL, at der bør sættes særligt ind over for de mange, der har mistet jobbet før og under coronakrisen.

”Vi er glade for de hjælpepakker, der har bevaret danske arbejdspladser. Desværre er rigtig mange alligevel blevet opsagt. De møder nu et hårdt ramt jobmarked, og derfor er vi nødt til at lave ekstra tiltag over for de ledige et godt stykke tid endnu,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

TL har tre forslag, der skal hjælpe og holde hånden under de ledige.

  • Hæv dagpengene

  • Forlæng dagpengeperioden med resten af 2020

  • Lav særlige indsatser over for langtidsledige og nyuddannede

TL har længe talt for en højere dagpengesats. Med coronakrisen er det blevet endnu mere presserende, mener TL.

”Mange ledige er reelt fastlåst på en dagpengesats, der er under det halve af deres normale månedsløn. Normalt ville de måske hurtigt kunne finde et nyt job, men det kan de ikke nu. Derfor er det rimeligt, at vi i hvert fald midlertidigt hæver dagpengesatsen, så ingen må gå fra hus og hjem,” siger Lone Engberg Thomsen, der også mener, at dagpengeperioden skal forlænges.

”Ledige har fået forlænget deres dagpengeperiode med fire måneder, men det stopper ved udgangen af juni og det er alt for tidligt. Dagpengeperioden bør forlænges med resten af 2020, så ledige får en fair chance for at finde et nyt job,” siger Lone Engberg Thomsen.

Hun mener også, der skal en ekstra indsats til over for langtidsledige og nyuddannede.

”De langtidsledige skal have bedre muligheder for omskoling og efteruddannelse, og nyuddannede bør få mere tid til at finde et job, der matcher deres uddannelse. Der bør lempes i nogle af de mange ret hårde krav, der stilles til ledige,” mener Lone Engberg Thomsen.