Design Uden Navn

"Vi må ikke glemme det psykiske arbejdsmiljø"

Debatindlæg Debatindlæg af Leif Lahn, beskæftigelsesordfører (S) og Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund. Bragt i Avisen Danmark søndag 17. maj 2020.

Vi står midt i en sundhedsmæssig krise, hvor fokus naturligt nok er på det fysiske arbejdsmiljø. Vi skal vaske hænder, holde afstand og buffeten på arbejdet er for mange erstattet af en madpakke foran pc’en. Men selvom vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe smittekæderne, så må ikke glemme det psykiske arbejdsmiljø. Vi har derimod brug for både kortsigtede og langsigtede tiltag.

På den korte bane skal virksomhederne og Arbejdstilsynet så hurtigt som muligt opprioritere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er helt forståeligt, at det fysiske arbejdsmiljø fylder meget lige nu, men det må ikke fylde det hele. Lige nu har Arbejdstilsynet sat alle almindelige tilsynsbesøg på standby, men de bør genoptages så hurtigt som muligt. Og på virksomhederne bør der være ekstra fokus på trivsel i en for mange utryg tid.

Forhåbentlig får vi inden længe den første samlede bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Bekendtgørelsen skal gøre det tydeligere, hvilke regler der gælder, når det kommer til forebyggelse af risici i det psykiske arbejdsmiljø. Forhåbentlig vil bekendtgørelsen føre til øget fokus og bedre forståelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt virksomheder og medarbejdere. Det har vi brug for.

Vi skal også se på, hvad der giver mening på den lange bane. Sidste år blev den første uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten skudt i gang. Målet er at klæde lederne på, så de kan håndtere udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø. Det er mere aktuelt end nogensinde før. I første omgang er uddannelsen frivillig, men man bør se på, om uddannelsen skal bredes ud og gøres obligatorisk.

Det vigtigste er dog, at virksomhederne tager ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø. Heldigvis har langt de fleste virksomheder et godt psykisk arbejdsmiljø, men der er også virksomheder, der ikke gør nok eller ikke tager problemerne alvorligt. Derfor skal vi løbende se på, om Arbejdstilsynet har den fornødne kraft og ressourcer til at gribe ind over for virksomheder med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er et arbejdsgiveransvar, og der skal skrides ind med sanktioner, hvis det ikke tages alvorligt. Selvom corona på mange måder har indført en undtagelsestilstand i vores samfund, så skal man ikke kunne slippe under radaren. Hverken i dag eller i morgen.

Hver dag er mange tusinder sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og derfor er det helt afgørende, at vi alle - politikere, virksomheder og medarbejdere – ikke glemmer det psykiske arbejdsmiljø.