tr træf16.jpg
Tre tillidsvalgte fortalte på TL’s træf for tillidsvalgte om deres erfaringer og oplevelser under de offentlige overenskomstforhandlinger.

”Vi rykkede tættere sammen"

OK18 Fællesskab, konfliktklare kolleger og unge spørgsmålstegn. Tillids­valgte fortæller, hvordan de oplevede over­ens­komst­forhandlingerne på deres arbejdspladser.

Da TL i marts afsendte strejkevarsel på det offentlige område, var det årtier siden sidst.

Nu stod Danmark over for en storkonflikt med 440.000 medarbejdere udtaget til lockout, og det medførte alt fra forvirring til fællesskabsfølelse på arbejdspladserne.

”Jeg oplevede et stort fællesskab under forhandlingerne. Alle tillidsfolk mødte talstærkt op til samarbejdsmøderne, da en mulig konflikt truede,” forklarede Bodil Sejer fra Esbjerg Kommune. Hun er medlem af offentligt ansattes udvalg og deltog som repræsentant ved forhandlingerne med KL.

Under TL’s træf for tillidsvalgte i Vejle 16.-17. maj fortalte hun, hvordan hun oplevede forhandlingerne.

”Vi plejer at kunne benytte kommunens lokaler, men så meldte ledelsen ud, at det måtte vi ikke længere. Så tænkte vi, at de nok også kunne finde på at lukke vores mails,” fortalte Bodil Sejer.

På tværs af fagforbund blev der derfor lavet mail- og telefonlister uden om arbejdspladsen, så de var klar, hvis en konflikt blev en realitet.

”Samarbejdet gjorde, at vi rykkede tættere sammen på tværs af organisationerne, end vi havde været tidligere,” sagde Bodil Sejer.

Glædede sig til strejke

For tillidsrepræsentant Kim Carver fra Rigshospitalet var især det store tillidsrepræsentanttræf i Fredericia med mere end 10.000 deltagere, noget han vil huske.

”Jeg har aldrig oplevet sådan en manifestation, der fik så mange tanker og ting til at foregå i mit hoved. Vi var udtaget til strejke, og det glædede jeg mig til. Det var knaldhamrende godt. Vi inden for det offentlige er blevet frygteligt svigtede i mange år, så jeg syntes, det var alletiders,” fortalte Kim Carver, der også oplevede mange spørgsmål fra kollegerne. Især de yngre af dem.

”Mange af mine unge kolleger spurgte om, hvad lockout og strejke betød. De anede ikke, hvad det var. De må have sovet i timerne, da de havde samfundsorientering,” lød det fra Kim Carver.

Bedre kommunikation mellem forbundene

Hos DTU Aqua oplevede tillidsrepræsentant Svend Erik Levinsky, at det her var ledelsen, der ikke vidste meget om reglerne for strejke og lockout.

”Ledelsen havde ikke styr på, hvem vi var, og hvad vi lavede. Først havde den undtaget fem medarbejdere fra lockout. Så gav den besked om, at hvis du ikke havde fået besked i din e-boks, så var du ikke konfliktramt. På den måde fandt vi ud af, at der pludselig var mange flere kolleger, der ikke var udtaget til lockout. Det kunne vi ikke forstå, for vi havde jo fået listen med de fem personer,” fortalte Svend Erik Levinsky.

”Vi gik i kødet på ledelsen, og det virkede som om, hr-afdelingen slet ikke kendte til forhandlingsgangen i sådan en konflikt. Når de først har udtaget nogen, så kan de ikke bare lavet det om,” forklarer Svend Erik Levinsky, der har noteret et par punkter på to do-listen til næste gang en konflikt truer.

”Vi har lært, at vi en anden gang skal være bedre rustet til at kommunikere med de andre fagforbund, og så kan det godt være, vi skal snakke lidt om i det i samarbejdsudvalget, så ledelsen ved, hvordan den skal agere ved en konflikt.”

Du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne og se alle resultater på tl.dk/ok18.

Annegrete Dreyer Hansen
Fiskeritekniker og tillidsrepræsentant hos DTU Aqua i Hirtshals

Hvordan oplevede du overenskomstforhandlingerne?

”Det har været voldsomt spændende, og jeg havde sådan set håbet, at det, der skete, også skete. Det har været fantastisk, at vi har formået at stå sammen om at opnå et resultat. Jeg er glædeligt overrasket over, at musketéreden holdt så lang tid. Det var et okay tidspunkt, at Dennis Kristensen lavede et resultat og man skal også huske på, han repræsenterer nogle af de lavest lønnede.”

Finn Hansen
Vejformand og tillidsrepræsentant i Roskilde Kommune

Hvordan oplevede du overenskomstforhandlingerne?

”Jeg har fulgt med i pressen, og det har jo været lidt op og ned. Det startede godt med at være solidariske, og så endte det med lidt af en enegang af Dennis Kristensen. Jeg har det sådan med en storkonflikt, at hvis det var det, der skulle til, så måtte vi tage den. Jeg tror bare ikke, der ville være kommet noget godt ud af det.”

Inger Nørum
Byggetekniker og ansvarlig for BBR samt tillidsrepræsentant hos Billund Kommune

Hvordan oplevede du overenskomstforhandlingerne?

”Jeg har fulgt spændt med, og i starten var jeg meget i tvivl, om det var nødvendigt, hvis vi fik en konflikt. Fordi det var så langt et forløb, så blev jeg mere afklaret omkring, at kom der en konflikt, så var det på sin plads. Selvfølgelig ville der have været nogle konsekvenser, men det var også nogle nødvendige konsekvenser. Vi skal ikke sige ”ja tak” bare fordi, vi ikke tør en konflikt.”