"Vi skal have fingeren på pulsen"

TL-regioner Allan Milton Kristensen stiller op til posten som næstformand i TL Nordjylland på generalforsamlingen den 17. december 2020.

Hvorfor stiller du op?

Fordi der er brug for et stærkt Teknisk Landsforbund (TL) til gavn for medlemmerne, og jeg gerne vil være med til at føre TL sikkert gennem omstruktureringen til ”Et fremtidssikret TL”, så vi stadig kan være en selvstændig fagforening med egen a-kasse, der kan understøtte vores medlemmer.

Hvad er dine politiske mærkesager?

TL skal blive ved med at være en selvstændig fagforening med egen a-kasse for teknikere, designere og de kreative samt specialisterne.

Jeg vil sammen med formanden og bestyrelsen arbejde for, at vi skal have plads i alle de lokale udvalg og bestyrelser, hvor det giver mening – uddannelsesudvalg, skolebestyrelser, lokale FH, arbejdsmarkedsråd mm.

Vi skal have fingeren på pulsen, så vi stadig kan udvikle på vores overenskomster i samarbejde med vores TR og medlemmer på både det offentlige og private område, også for at have et godt grundlag til at hjælpe dem i atypiske ansættelser.

Faglige Netværk og relevante arrangementer for vores medlemmer i hele regionen, hvilket også kan bruges til fastholdelse og organisering. Og så skal vi blive ved med at sætte medlemmet i centrum for uden dem, er vi her ikke.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som ny næstformand?

I skal vælge mig, fordi jeg med mine erfaringer fra afdelingsbestyrelse og Hovedbestyrelse (HB) kan være med til at bringe os stærkt videre sammen, men det kræver fællesskab og samhørighed. Og så vil jeg være en ærlig og udfordrende sparringspartner for formanden.

Vi skal huske på, at vi er der for medlemmerne, og ikke omvendt.

Blå bog

 • Jeg er 56 år og nuværende næstformand i TL Nord, Aalborg, siden 2007, og i bestyrelsen fra 2003
 • Er uddannet Teknisk assistent i 1983, og har arbejdet som Tekniker og landmåler ved amtet, fjernvarmeforsyning i Aalborg, i Grønland, ved rådgivende ingeniørfirma i mange år, ved entreprenørfirma og nu ved landinspektørfirma
 • Af tillidsposter har jeg været:
  • TR 17 år ved Sweco, hvor jeg også var i SU
  • med i TL’s Hovedbestyrelse siden 2007, samt i FPU og en periode i UPU
 • Privat er jeg gift med Birgit på 25 år og har en hjemmeboende søn. Jeg kan lide at komme ud i naturen, at campere og køre på MC.

 

Allan Milton Kristensen

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • TL Nordjylland afholder stiftende generalforsamling torsdag den 17. december 2020.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm