MogensOlesen1305.jpg
Teknikere fra udenlandske afdelinger har været forbi Grundfos i Bjerringbro for at blive oplært i energioptimeringer af Mogens Olesen og Jan B.D. Sørensen - her foran en stand, der viser besparelser ved udskiftning af motor.

”Vi tager vores egen medicin”

Teknik Miljøkonsulent Mogens Olesen og elektromekaniker Jan B.D. Sørensen har i de sidste 10 år jagtet energi- og vand­spild i produktionen hos Grundfos. TEKNIKEREN kom med indenfor.

“Da vi startede i 2008, brugte vi 112 mio. kWh om året. Sidste år brugte vi 67 mio., og produktionen er ikke blevet mindre – du kan bare kigge på vores omsætningstal. På den måde har vi fået afkoblet vores vækst fra energiforbruget,” siger miljøkonsulent Mogens Olesen.

Sammen med 47-årige Jan B.D. Sørensen, der er uddannet elektromekaniker, udgør de to en duo, der de seneste 10 år har arbejdet 100% med miljø og bæredygtighed internt i Grundfos.

Virksomheden har en erklæret målsætning om at have reduceret sit CO2-aftryk og vandforbrug med 50% i 2025 sammenlignet med 2008.

Historisk set har det altid været sådan i Grundfos, at hvis man producerede mere, steg energiforbruget også. Tidligere accepterede man f.eks. en stigning på 6% i energiforbruget, hvis produktionen samtidig var steget med 10%.

Men det blev ændret i 2008. Her besluttede virksomhedens ledelse at sætte handling bag ordene om bæredygtighed, og der blev samtidig afsat penge til bæredygtige projekter internt i virksomheden.

“Vi fik først succes dengang, der blev øremærket penge til en miljøpulje. Hvis ikke du dedikerer nogle penge til at gøre det her på en nyn måde, så får du det samme resultat, som du plejer,” siger Mogens Olesen.

De globale udfordringer med klima og vand indgår synligt i virksomhedens markedsføring af cirkulationspumperne, som Grundfos er verdens største producent af. Det er et salgsargument lige ned i tidsånden, at kunderne kan spare penge og gøre en indsats for klimaet samtidig.

Lækager gav 2,2 mio. kWh
Mogens Olesen og Jan B.D. Sørensen kom hurtigt frem til, at samme tankegang måtte kunne bruges internt i virksomheden.

“Vi har i Grundfos nogle slogans, der hedder ‘walk the talk’, og ’at vi skal tage vores egen medicin’, og det har vi så gjort,” fortæller Jan B.D. Sørensen.

Ét af de første interne projekter blev en lækagesøgning på virksomhedens trykluftsystemer. Miljøkonsulent Malene Doktor opdagede en hvislen fra trykluftslangerne, som blev undersøgt for lækager.

Første år gav det en besparelse på næsten 2,2 mio. kWh at lukke utæthederne.
Derudover er der sat gang i udskiftningen af 4.000 af de i alt 12.000 elektromotorer, Grundfos har kørende i produktionen hjemme i Danmark.

Energiforbruget særligt ved tomgang er nemlig meget lavere med virksomhedens egne motorer oprindeligt udviklet til vandpumper, end det er for de tusindvis af ældre motorer af et andet fabrikat.

Grundfos

 • Verdens største producent af pumper. Hovedsæde i Bjerringbro.
 • Omsætning i 2018: 26,7 mia. kr.
 • Ca. 19.000 med­arbejdere i 56 lande.
 • Miljømål: Har sat et mål for 50 % re­duktion af CO2-udledning og vandforbrug i 2025 sammenlignet med 2008.
 • Har på ti år reduceret elforbruget fra 112 mio. kWh/år i 2008 til 67 mio. kWh i 2018.

 

Mogens Olesen

 • 53 år.
 • Miljøkonsulent hos Grundfos.
 • Uddannet inden for handel.
 • Bor i Bjerringbro.

Jan B.D. Sørensen

 • 47 år.
 • Miljøkonsulent hos Grundfos.
 • Uddannet elektromekaniker.
 • Bor i Bjerringbro.

Udskiftning af pumper
“Det starter jo sådan set med, at vi går ud og skifter nogle gamle elektromotorer ud med nye, frekvensstyrede motorer. De er egentlig designet til at drive en vandpumpe, men de kan f.eks. også drive et transportbånd, en hydraulikpumpe eller et ventilationsanlæg, hvis man ændrer lidt på parametrene. Dem har vi skiftet ud med i stor stil, fordi en frekvensstyret motor kan bringe energiforbruget ned,” fortæller Jan B.D. Sørensen.

Investeringen i udskiftningen af motorer har indtil videre stået Grundfos i 22,2 mio. kr. Men da de årlige besparelser ifølge Jan B. D. Sørensen ligger på knap 8,4 mio. kr., er tilbagebetalingstiden kun 2,6 år.

Måling af energiforbrug
Energiforbruget er ikke beregnede tal, men hentet fra målerne ude på maskinerne i produktionen.

Hvis en temperaturføler måler en vandtemperatur på 20°C, bliver det tjekket efter, om føleren nu også er placeret helt korrekt, så tallet er retvisende. Og det samme gælder for de besparelser, der f.eks. er opnået ved at udskifte motorerne:

“Vi har sat priserne til det samme, som kunderne skal betale, for at kunne lave en business case på, om det også kan betale sig at gøre det på andre fabrikker. Og det kan betale sig,” siger Jan B.D. Sørensen.

Tidligt ude med cirkulær økonomi
Også i forhold til cirkulær økonomi har de to været tidligt ude med at sætte projekter i søen.

“Allerede for ti år siden begyndte vi med et projekt, vi kaldte ’Scrap2Life’. Det handlede om at kigge på de affaldsstrømme, vi havde, og om vi kunne blokere dem, så de blev loop’et tilbage til vores produktion eller leverandøren. Det er så det, man kalder cirkulær økonomi i dag, men det vidste vi jo bare ikke dengang,” siger Mogens Olesen.

Med Scrap2Life-projektet lykkedes det bl.a. at sende over 600 ton affald om året til genbrug, som ellers ville være gået til forbrænding.

Underviser udenlandske teknikere
Ude i produktionshallen viser de to en vaskemaskine til pumpedele, der nu genvinder vand, varme og sæbe og dermed har sparet mere end 20% i el og over 50% sæbe.

Vi går videre til et udstillingsområde, hvor forskellige modeller pumper og termostater er stillet op til sammenligning ved siden af hinanden. Her har teknikere fra de udenlandske afdelinger af Grundfos været forbi for at blive oplært i energioptimeringer.

“I lande som Kina og Ungarn får man ikke nødvendigvis træning i energioptimering, så vi har kørt et fuldstændigt træningsprogram her i Danmark for de søsterselskaber, der gerne vil lave noget på energiområdet. Det har været teknikerne, der normalt har skruenøglen i hånden, som har været forbi her,“ siger Mogens Olesen.

Det er umuligt at overhøre det engagementet, der ligger bag de to medarbejderes indsats.

“Jeg kan godt lide det der med, at man gør noget for miljøet, men også dét, at man sparer nogle penge. Hvis man så ovenikøbet kan få lidt forretningsudvikling ind over, så sparer man ikke bare penge - man tjener formentlig også flere på det om nogle år,” siger Jan B.D. Sørensen.

Mogens Olesen supplerer:
“ Der er en vis tilfredsstillelse i rent faktisk at være med til at gøre produktion i Danmark mere rentabel. Hvis vi kan rykke 25 mio. kr. ud af den energiregning, vi betaler her om året, så har det jo en indflydelse på, hvad det koster at producere herhjemme i Danmark.”