2
Der blev både diskuteret og tænkt nye tanker, da de fem regioners bestyrelser mødtes på Konventum.

“Vi vil være fremtidens fællesskab”

TL Nyt Det var med fokus på medlemsdemokrati og Teknisk Landsforbunds synlighed og forankring i det lokale, da de fem regioners bestyrelser for nylig mødtes for første gang siden nedlukningen af landet.

Hvordan sikres synligheden og forankringen i det lokale, og hvordan gøres medlemsdemokratiet i Teknisk Landsforbund stærkere.

De spørgsmål var centrale, da bestyrelserne i de fem regioner i TL mødtes for første gang siden nedlukningen af landet den 24. til den 25. september på Konventum i Helsingør.

Her var temaet ‘Fremtidens fagforening’, hvilket er et centralt tema for Teknisk Landsforbund, der netop er gået igennem et år med kongres og en helt ny politisk struktur.

Derfor var der også meget at tale om for de fremmødte, der blandt andet drøftede vigtigheden af et stærkt fagligt fællesskab, hvor medlemmerne spiller en central rolle.

Ingen fagforening uden aktive medlemmer

Et tilbagevendende samtaleemne var da også, at kernen i en fagforening netop er de aktive medlemmer, hvorfor der heller ikke er nogen fagforening uden.

“Det er medlemmerne, der tager tjansen i bestyrelsesarbejdet. De er de delegerede, de aktive i vores faglige netværk og vores tillidsvalgte rundt omkring i landet, og det er dem, der møder op til vores faglige arrangementer. Så de er meget vigtige for os,” siger Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Af samme grund er det også væsentligt, at medlemmerne inddrages i diskussionen om fremtidens Teknisk Landsforbund. Sådan lød budskabet fra de fem regionsbestyrelser.

Her var der også enighed om, at TL’s mål, om at være ‘fremtidens fællesskab’ skal opnås gennem medlemsinddragelse og et mod til at italesætte udfordringer, såvel som et gåpåmod til at løfte de fælles drømme, der ligger for Teknisk Landsforbund.

“Vi har mange visioner for Teknisk Landsforbund. Senest har vi indført en ny solidarisk lønsikringsordning, som dermed bliver en del af fremtidens TL. Det er vigtigt, at vi hele tiden er åbne for en drøftelse af, hvordan vi er fremtidens fællesskab - og ikke mindst hvordan vi er broen mellem de udfordringer, medlemmerne oplever, og løsninger på de udfordringer,” siger Jannik Frank Petersen.

Har du lyst til at være en aktiv del af TL?

Kunne du tænke dig at blive en aktiv del af TL, så er der mange måder, du kan blive det på. Du kan tage fat i din regionsformand (nederst på siden) til en snak om dine muligheder, eller du kan møde op til næste generalforsamling. Hold øje med hjemmesiden. Du kan også blive aktiv i dit faglige netværk.