Panthermedia B10655901
Konvertering af overskydende grøn energi – f.eks. fra havvindmøller – kan bruges til elektrolyse af vand, der spaltes til ilt og brint.

Vindmøllestrøm bliver til flybrændstof

Teknik Med Power-to-X bliver overskudsstrøm fra grøn energi brugt til at fremstille brændstof til f.eks. skibe.

Når vinden blæser ind over landet, kan strømmen fra snurrende vindmøller forsyne hele rigets borgere med grøn strøm. Men faktisk bliver der indimellem produceret så meget vindmøllestrøm, at møllerne må lukkes ned, fordi strømmen ikke kan afsættes i markedet.

Det er her, at begrebet Power-to-X kommer i spil. Begrebet dækker over konvertering af overskydende grøn energi – f.eks. fra havvindmøller – ved eksempelvis at bruge strømmen til elektrolyse af vand, der spaltes til ilt og brint:

”Processen er CO2-neutral, og slutproduktet kan forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier, der kan bruges til energilagring og til brændstof til skibe, lastbiler, fly eller i industrien, f.eks. til produktion af stål,” fortæller Glenda Napier, der er CEO i Energy Innovation Cluster, en klyngeorganisation for bl.a. energiproduktion herhjemme.

Ifølge Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster, kan ­Power-to-X blive en vigtig del af løsningen på at udnytte sol- og vindenergi bedre.

Power-to-X vinder frem
Selvom der de senere år er kommet øget fokus på Power-to-X, er teknologien stadig i sin vorden:

”Teknologien skal udvikles, skaleres op og kommercialiseres, før den for alvor slår igennem. Der tænkes i fuldskalaanlæg, men vi mangler at se anlæggene som en konkurrencedygtig del af markedet. Det politiske fokus på Power-to-X er intensiveret. Det så vi senest med den nye finanslovsaftale, der tildeler 30 mio. kr. til forsknings-, udviklings- og demonstrationsordninger indenfor Power-to-X,” siger Glenda Napier.

Glenda Napier påpeger, at Danmark har en førende position globalt inden for produktion af grønne energikilder. Derfor er det også naturligt, at forskere og virksomheder herhjemme tager Power-to-X til sig:

”Den grønne omstilling kræver en øget elektrificering af samfundet, og da de vedvarende energikilder ikke er konstante, skal energi fra sol og vind lagres og genanvendes bedre end i dag. Power-to-X bliver en vigtig del af løsningen og kan blive en vigtig ny industri i Danmark, der kan sikre vækst og arbejdspladser fremover,” siger direktøren.