Voxpop: Hvad er dine planer?

Tema: Senior på job Vandselskabet VandCenter Syd har haft en seniorpolitik siden 2003. Teknikeren har spurgt tre TL’ere, hvilke tanker de gør sig om de sidste år på arbejdsmarkedet.

”Jeg har slet ikke lyst til at holde op”

60-årige Berit Rafn har netop fået adgang til seniordage, og så overvejer hun at gå lidt ned i tid om et par år.

Berit Rafn 2 Web Htv
Berit Rafn har været teknisk designer hos VandCenter Syd siden 2001. Hun er uddannet teknisk designer fra Odense Tekniske Skole, 1981.
Foto: Hung Tien Vu

 

Hvad er din plan for de sidste år på arbejdspladsen?

”Jeg kan gå på pension, når jeg fylder 67 år, og det regner jeg også med at gøre. Jeg har faktisk også et efterlønsbevis, der giver mig mulighed for at stoppe, når jeg fylder 64, men det er slet ikke noget, jeg overvejer. Som jeg har det lige nu, har jeg slet ikke lyst til at holde op med arbejde. Jeg kan virkelig godt lide mit job, og jeg har gode kolleger. Samtidig føler jeg, at jeg kan gøre en forskel med mit arbejde.

Jeg overvejer dog, om jeg skal gå ned i tid om et par år. Det kunne f.eks. gøres ved at skære de fem timer om fredagen væk, så jeg kommer ned på 32 timer. Når jeg overvejer at gå ned i tid, er det, fordi at jeg godt kan mærke, at jeg er træt, når jeg kommer hjem. Jeg har ikke nær så mange kræfter som for ti år siden.”

Hvad betyder din arbejdsplads seniorpolitik for dig?

”Vi har jo en såkaldt senkarrieresamtale, der indgår i vores medarbejderudviklingssamtale, hvor det, som min chef og jeg taler om, bliver skrevet ind i dokumenterne omkring MUS’en. Jeg har også løbende 1+1-samtaler med min nærmeste chef, hvor vi kan vende de ting, der er lige er behov for.

Ved den seneste medarbejderudviklingssamtale snakkede vi netop om, at jeg måske vil gå ned i tid om et par år, og at jeg håber, at jeg kan fortsætte med de opgaver, som jeg har nu.”

 

”Jeg har stadig spændende opgaver”

Erling Nissen er 63 år, og han har tænkt sig at fortsætte på fuld tid lige til den dag, hvor han kan gå på pension.

Erling Nissen 1 Web Htv
Erling Nissen er proceskonsulent hos VandCenter Syd siden 1987. Han er oprindelig uddannet byggetekniker fra Odense Tekniske skole i 1978.
Foto: Hung Tien Vu

 

Hvad er din plan for de sidste år på arbejdspladsen?

”Min umiddelbare plan er, at jeg går på pension, når jeg fylder 67 år. Hvis man havde spurgt mig, da jeg var yngre, havde jeg nok svaret, at jeg ville gå fra så tidligt som muligt. Men nu hvor jeg nærmer mig pensionsalderen, ser det anderledes ud, for jeg har det godt på jobbet, og jeg har stadig nogle spændende opgaver. Jeg føler også stadig, at jeg har noget at bidrage med til firmaet. Og så længe jeg har det sådan, og så længe firmaet deler min opfattelse, så fortsætter jeg som hidtil. Jeg har ikke umiddelbart nogen planer om at gå ned i tid. Det skulle kun være, hvis helbredet eller kroppen ikke længere kan følge med.”

Hvad betyder arbejdspladsens seniorpolitik for dig?

”Vi har jo en nedskreven seniorpolitik, og det er en god ide, synes jeg. For det betyder bl.a., at man har mulighed for at tale åbent om tilbagetrækning også med sin leder. Det er ikke bare nogle overvejelser, man skal gå med for sig selv. Det er jo selvfølgelig frivilligt, om man har lyst til det, men man har muligheden, og det er vigtigt.”

 

”Jeg overvejer at skippe fredagen”

62-årige Liselotte Hansen er glad for at være omfattet af en seniorpolitik. Den har gjort det muligt for hende at tale højt om afslutningen på arbejdslivet.

Liselotte Hansen 1 Web Htv
Liselotte Hansen er teknisk designer hos VandCenter Syd siden 1983. Hun er uddannet teknisk tegner fra Odense Tekniske Skole i 1979.
Foto: Hung Tien Vu

 

Hvad er din plan for de sidste år på arbejdspladsen?

”Jeg er 62 år i dag, og jeg har mulighed for at gå på efterløn allerede næste år. Men det har jeg ikke tænkt mig at gøre, for jeg er glad for mit arbejde og mine kolleger.

Indtil videre er det min plan at fortsætte på samme vilkår de næste et til to år. Derefter overvejer jeg, om det vil give mening at gå lidt ned i tid, som vi har mulighed for.

I dag arbejder jeg 37 timer, og timerne er fordelt, så vi kun arbejder fem timer om fredagen. Jeg overvejer at skippe fredagen, så kommer jeg ned på 32 timer. Det vil nok være meget fint med en arbejdsuge på fire dage og så tre dage fri. På den måde kan jeg få mere tid med min mand, som allerede er gået på pension.”

Hvad betyder arbejdspladsens seniorpolitik for dig?

”Det betyder bl.a., at jeg uden besvær kan snakke med min chef om de sidste år af mit arbejdsliv. Det gør vi bl.a., når vi afholder værdisamtaler (medarbejderudviklingssamtaler, red.). Det var netop i forbindelse med den seneste værdisamtale, at jeg luftede mine overvejelser om at gå lidt ned tid på et tidspunkt. Men jeg kan også sagtens tage emnet op i forbindelse med vores 1+1-samtaler, som vi har hver måned.

Hos os har vi en meget fri tone og en åben-dør-politik, der gør, at man ikke behøver at putte med den slags. Det gør også, at jeg føler, at jeg sagtens kan snakke med min chef om mine overvejelser i forhold til tilbagetrækning.”