”Whistleblowere skal have en langt bedre beskyttelse”

Whistleblower TL ønsker en bedre beskyttelse af whistleblowere, hvis de skulle blive opsagt.

I løbet af den seneste måned er TL blevet kontaktet af adskillige medlemmer, der har oplevet snyd med lønkompensationsordningen.

Medlemmerne er bange for at fortælle myndighederne om deres mistanke af frygt for efterfølgende at blive fyret, og derfor foreslår TL i Politiken i dag en bedre sikring af whistleblowere.

”Whistleblowere skal have en langt bedre beskyttelse mod usaglig opsigelse. Som det er i dag, skal du som whistleblower selv bevise, at opsigelsen skyldtes whistleblowingen og det er svært. Vi ønsker, at der skal gælde omvendt bevisbyrde, så det er virksomheden, der skal bevise, at medarbejderen ikke blev opsagt på grund af whistleblowing,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund

Whistleblowere skal have en langt bedre beskyttelse mod usaglig opsigelse.

Virksomheder kan få lønkompensation, hvis de har sendt deres medarbejdere hjem, men flere medlemmer har oplevet, at der er søgt lønkompensation, selvom de er fortsat med at arbejde.

Bedre beskyttelse på vej i EU

Sidste år blev der vedtaget et EU-direktiv, der vil indføre omvendt bevisbyrde, når det gælder sager med snyd med EU-midler. Direktivet træder i kraft i 2021, og TL mener, at Danmark bør følge trop.

”Lige nu løber du som whistleblower en stor risiko, og det er hverken rimeligt eller noget vi som samfund kan være tjent med. Derfor bør vi beskytte whistleblowere, så de kan føle sig trygge uanset, om det handler om EU-midler eller gode danske samfundskroner,” siger Lone Engberg Thomsen.

Folketinget behandler lige nu et forslag til en whistleblowerordning, der skal gælde særligt for snyd med lønkompensationsordningen, men forslaget indeholder ikke omvendt bevisbyrde.