Forbundskontor

Medarbejdere på Forbundskontoret:

 • Overordnet ledelse
  • Lone Engberg Thomsen Forbundsformand Tlf:3343 6501 Mobil: 2128 2868
 • A-kassen
  • Lone Varslev-Pedersen A-kasse-chef for Forsikringssekretariatet og tre a-kasseenheder regionalt. Fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau. Indgår i forbundets ledergruppe. Tlf:3343 6523
  • Kim Povlsen Konsulent. Skaber rammerne for, at vores ni lokalafdelinger kan servicerer ledige teknikere og designere med udbetaling af ydelser, og sparring til at komme i arbejde. Tlf:3343 6522
  • Hanne Møller Faglig juridisk konsulent Tlf:3343 6521 Mobil: 5157 2417
  • Charlotte Nielsen Konsulent Tlf:6664 6526 Mobil: 5157 2420
  • Poul Wahl Faglig konsulent Tlf:3343 6537

   

 • Faglig afdeling
  • Maria Damm-Hansen Forhandlingschef Tlf:3343 6596
  • Anne Hjorth Faglig sekretær på det offentlige overenskomstområde – primært staten. Faglig sekretær på teaterområdet og Grønland. Grænsesager. Undervisning TR-kurser. Er du OK. Kartelarbejde – OAO:S. FPU og Statsudvalget. Tlf:3343 6581
  • Birthe B. Antvorskov Faglig sagsbehandler på det offentlige overenskomstområde samt Grønland. Faglig sagsbehandler på arbejdsskadesager – anke- og genoptagelsessager (cpr.nr. 1 – 15). Administration: FPU - TL’s TR-uddannelse – FIU – Seniorkurser – konferencer. Rådgivning fagligt IT. Tlf:3343 6584
  • Byrial R. Bjørst Advokat (L), ph.d. Faglig sekretær på det private overenskomstområde – primært Dansk Mode og Textil. Faglig sekretær på det uorganiserede område. Høringssvar. Undervisning TR-kurser. Kartelarbejde – CO-Industri samt LO – Arbejdsretsudvalg + Ligestillingsudvalg. Tlf:3343 6595
  • Jane Tavlo Nielsen Vejledning på det private overenskomstområde samt brug af PLAN. Faglig sagsbehandler på arbejdsskadesager – anke- og genoptagelsessager (cpr.nr.: 16 – 31). Administration: Seniorkurser – faglig koordinering – faglig opdatering – konferencer. Rådgivning fagligt IT. Tlf:3343 6564
  • Poul Erik Tobiasen Faglig sekretær på det private overenskomstområde – primært CO-Industri – DIO II sat PLF. Rådgivning A/S-bestyrelsesmedlemmer og ESU. Kursusleder på TL’s TR-uddannelse. Kartelarbejde – CO-I. FPU og Industriudvalget. Ansvarlig for TL's lønstatistik. Tlf:3343 6562
  • Maiken D. Christensen Faglig konsulent på det private overenskomstområde – primært Dansk Byggeri – Tekniq – DIO II (Arkitektbranchen) - CO-I. Faglig konsulent på det uorganiserede område. Arbejdsmiljø på det private område. TL’s AMR-uddannelse. Kartelarbejde – BAT. Tlf:3343 6560
  • Charlotte Dahm-Johansen Faglig konsulent på det offentlige overenskomstområde – primært kommuner og regioner, herunder Kompetencefonde. TL’s TR-uddannelse (ansvarlig samt kursusleder). Arbejdsmiljø på det offentlige område. Kartelarbejde – OAO:K – Forhandlingsfællesskabet. Kommunaludvalget. Tlf:3343 6591
  • Anja Bentzen Weiss Faglig sekretær på det private overenskomstområde – Primært Dansk Erhverv – Arbejdsgiverne – Kooperationen. TL’s TR-uddannelse (ansvarlig samt kursusleder) samt FIU-uddannelse. TL i form. Kartelarbejde – CO-I (TR-udvalg) samt LO – FIU-udvalg. Tlf:3343 6582
  • Marlene Scott Reinbacher Advokatfuldmægtig. Faglig konsulent på det offentlige overenskomstområde – primært kommuner og regioner, herunder kompetencefonde. Faglig konsulent på det uorganiserede område. Kartelarbejde – OAO:K – Forhandlingsfællesskabet. Kommunaludvalget. Tlf:3343 6568
  • Jeanette Nielsen Event manager Tlf:3343 6652

   

 • IT-afdelingen
  • Søren Fogde IT-chef. Leder af IT-afdelingen og overordnet ansvarlig for afdelingens aktiviteter og prioriteter, herunder for IT-indkøb, indgåelse af leverandøraftaler og IT-politikker. Indgår i forbundets ledergruppe.
  • Flemming Ginsbo IT-konsulent. Daglig drift og support at TL’s IT-systemer herunder telefoni. Særlige arbejdsopgaver indenfor infrastruktur, Virtualisering/SAN, databaser, netværk - herunder trådløst, servervedligeholdelse og printere.
  • Gitte Koppel IT-konsulent. Deltagelse i - og ledelse af IT-relaterede projekter med henblik på at forbedre interne processer og binde organisationens ønsker sammen med de teknologiske muligheder. Varetager i mindre grad opgaver indenfor it-drift og support.
  • Jan Maunuksela IT-konsulent Tlf:3343 6638
 • Politik, Uddannelse og Kommunikation
  • Fie Vestergaard Afdelingschef for Politik, uddannelse og kommunikation. Har det overordnede ansvar for politik, public affairs, uddannelse, kommunikation og presse. Indgår i ledergruppen og referer til forbundsformanden. Tlf:3343 6511 Mobil: 2624 1804
  • Birte Drejer Redaktionssekretær på fagbladet Teknikeren, PR og markedsføring. Tlf:3343 6665 Mobil: 5157 2414
  • Henrik Ploug Webredaktør, ansvarlig for udvikling og vedligehold af tl.dk's indhold, udseende og teknik samt nyhedsbreve. Tlf:3343 6664 Mobil: 4292 3224
  • Morten Terp Presseansvarlig Tlf:3343 6466 Mobil: 4240 6260
  • Susanne Bruun Redaktør og koordinator med ansvar for fagbladet Teknikeren, kommunikation samt TL's jobportal. Tlf:3343 6662 Mobil: 3135 4031
  • Dana Sofie Andreasen Studentermedhjælper Tlf:3343 6669
  • Birgitte Grum-Schwensen Chefkonsulent Tlf:3343 6566
  • Martin Ungermand Bichel Uddannelsespolitisk konsulent Tlf:3343 6565 Mobil: 2625 8141
 • Medlemsafdelingen
  • Lone Varslev-Pedersen Afdelingsleder for Medlemsafdelingen, som er serviceafdeling for kontingent og medlemsregistreringer. Tlf:3343 6523
  • Malene Hansen Sagsbehandler. Yder medlemsservice og vejledning ved optagelse i Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse. Sagsbehandler herudover blandt andet kontingent, opkrævning og ansøgninger fra studerende. Tlf:3343 6577
  • Desirée Satina Sagsbehandler Tlf:3343 6578
 • Teknik og Design
  • Frank Seremet Afdelingsleder
  • Bettina Uttrup Sagsbehandler og økonomiansvarlig i bureauet. Ansvarlig for den daglige drift i bureauet som bl.a. indebærer rådgivning, fakturering, lønafregning, regnskab, debitorer, afregning af offentlige ydelser samt udfærdigelse af kontrakter.
  • Charlotte Dahm-Johansen Konsulent. Ansvarlig for markedsføring af bureauet via hjemmeside, facebookside, annoncering og foredrag på skoler og i lokalafdelinger. Kontakt til samarbejdspartnere. Rådgivning af medlemmer om bl.a. kontrakter og prisfastsættelse.
 • Skolekonsulenter
  • Aino Christensen Skolekonsulent for TL Sydvest, TL MIdtvest og TL Sydøst. Besøger de studerende på Erhvervsakademier og Erhvervsskoler i Jylland. Arrangerer og afholder kurser, virksomhedsbesøg og events. Tlf:5157 2436
  • Jannik Cespedes Stage Skolekonsulent for TL København og TL Sjælland. Besøger de studerende på Erhvervsakademier og Erhvervsskoler på Sjælland. Arrangerer og afholder kurser, virksomhedsbesøg og events. Tlf:2081 4200
  • Maria Ringsborg Madsen Skolekonsulent for TL København og TL Sjælland, Ringsted. Besøger de studerende på Erhvervsakademier og Erhvervsskoler på Sjælland. Arrangerer og afholder kurser, virksomhedsbesøg og events. Tlf:5157 2404
  • Susanne Møller Eriksen Skolekonsulent i TL Nord Mobil: 5157 2431
  • Peter Benjaminsen Virksomhedskonsulent Tlf:4098 0511
 • Økonomi og Service
  • Frank Seremet Økonomichef og leder af Økonomi og Intern Service samt Teknik & Design. Ansvarlig for økonomistyringen i TL og TAK. Tlf:3343 6531
  • Charlotte Olsen Økonomimedarbejder på TL og TAK Regnskab, budget, ind- og udbetalinger, likviditetsstyring, debitorstyring og FKT Regnskab. Administrator på Winnie Regnskab og medadministrator på zExpense. Tlf:3343 6533
  • Frank Stensgaard Økonomimedarbejder. Varetager ejendomsadministration, forsikringer, indkøb af møbler, værdipapirer, selvangivelse samt support af økonomisystemerne C5 og AX 2009. Tlf:3343 6534
  • Kirsten Brostrup Winther Økonomimedarbejder. Varetager TAK-regnskabet herunder debitorstyring i a-kasseregnskabet. Varetager endvidere i TL regnskabet lønudbetalinger samt indberetning af E-indkomst, A-skat og pension. Tlf:3343 6536
  • Michael Andersen Servicemedarbejder. Reception, trykkeri, mødeservice, postomdeling samt diverse administrative opgaver. Betjening af gæster ved personlig og telefonisk henvendelse, mødeservice, postomdeling samt behjælpelig med bestilling af taxi og diverse materialer.
  • Susan Dybro Hansen Økonomimedarbejder på TL regnskab. Håndterer leverandørfakturaer, deltager i kontrol og udbetaling af rejseafregninger i zExpense samt varetager andre forefaldende regnskabsmæssige opgaver i TL. Tlf:3343 6532
  • Gitte Hovgaard Servicemedarbejder. Reception, trykkeri, mødeservice, postomdeling samt diverse administrative opgaver. Betjening af gæster ved personlig og telefonisk henvendelse, mødeservice, postomdeling samt behjælpelig med bestilling af taxi og diverse materialer.
  • Maria Lindberg Christensen Økonomielev Tlf:3343 6587
 • HR
  • Helle Damgaard HR chef Tlf:3343 6616
  • Pernille Enevoldsen HR medarbejder Tlf:3343 6513