Kongressen skulle tage stilling til tre beslutningsforslag.

1. Nyt TL logo
TL Østjylland, Århus foreslog, at TL fik et nyt logo. Det kunne for eksempel ske ved at udskrive en konkurrence blandt medlemmerne. Hovedbestyrelsen var positive overfor et nyt logo, men mente at Hovedbestyrelsen skulle afgøre, hvordan logoet skulle skabes. De delegerede på kongressen ønskede ikke et nyt logo, og forslaget blev forkastet.

2. Mere fag i TL
Hovedbestyrelsen ønskede at give de landsdækkende udvalg en skarpere og mere brancherelateret profil. Derfor ville man blandt andet nedlægge Ung i TL. Forlslaget mødte stor modstand og endte med ikke at blive til noget. I stedet blev det besluttet at bevare Ung i TL, samtidig med at studerende fremover også kan deltage i udvalget.

En anden del af forslaget gik ud på at TL Senior fremover kun skal videreføres i de lokale afdelinger og ikke længere på landsplan. Den del af forslaget blev vedtaget.

Desuden blev det foreslået, at de landsdækkende udvalg hvert andet år skulle underskrive to-årige samarbejdsaftaler for udvalgets rammer, aktiviteter og resultater. Men det forslag mødte også stor modstand og blev derfor ikke vedtaget.

Endelig blev det foreslået, at udvalgene kan gøre brug af utraditionelle metoder, for eksempel en bootcamp for TL's ildsjæle og andre personer udefra, som har gode idéer til fagtekniske arrangementer. Denne del af forslaget blev vedtaget.
Læs det vedtagne beslutningsforslag 2

3. Arbejdsformen i faste udvalg justeres
Siden kongressen i 2006 har TL haft to faste HB-udvalg: Fagpolitisk udvalg og Uddannelsespolitisk udvalg. Hovedbestyrelsen indstillede til, at de to faste udvalg blev bevaret.

Men samtidig ønskede man at justere udvalgenes arbejdsform med det formål at skabe flere politiske diskussioner i Hovedbestyrelsen. TL's næstformand skal være formand for begge udvalg. Udvalgene skal fungere som en task-force, der opfanger, hvad der rører sig fagpolitisk og uddannelsespolitisk. Og udvalgene kan suppleres ad hoc af ressourcepersoner både fra TL og udefra. For eksempel relevante eksperter.
Læs det vedtagne beslutningsforslag 3

Lovændringer
Ændringer i TL’s love skal godkendes af kongressen med 2/3 flertal. I år blev der stillet i alt 31 lovforslag, hvoraf 20 blev vedtaget. For de fleste lovforslag gælder, at der primært er tale om præciseringer, der ikke nødvendigvis medfører ændringer i forhold til nuværende praksis.

Det blev bl.a. vedtaget:

  • At fjerne alderskriteriet for TL-lønnede eller TL-honorarlønnede tillidsposter i TL (§ 13, stk. 11).
  • At det skal være muligt at opkræve kontingent fra studerende, hvis HB beslutter det (§ 5, stk. 5).
  • At TL skal have ret til at administrere medlemmernes Copydan-penge, ligesom Teaterteknikerforbundet tidligere gjorde (§ 7, stk. 9).
  • At HB fastlægger budgettet for det kommende regnskabsår i oktober, ikke i juli (§ 13, stk. 2).

Læs TL's love som de ser ud nu efter kongressen