Udvalget har det politiske ansvar for forbundets fagpolitiske udvikling.

Formålet er at opfange, hvad der rører sig på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked med henblik på at løfte politiske diskussioner ind i HB’s arbejde.

Udvalget består af 9 medlemmer:

Lene Ertner (formand for udvalget)
ler@tl.dk

Allan Milton Christensen

Birte Lundsgaard
blu@tl.dk

Bodil Sejer
bse@tl.dk

Dorthe Hindborg
dhi@tl.dk

Jannik Frank Petersen
jpe@tl.dk

Jens Ole M. Olesen
jomo@tl.dk

Jimmi Eiberg Jensen
jei@tl.dk

Mogens Eriksen
mer@tl.dk