Udvalget har det politiske ansvar for forbundets fagpolitiske udvikling.

Formålet er at opfange, hvad der rører sig på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked med henblik på at løfte politiske diskussioner ind i HB’s arbejde.

Udvalget består af 9 medlemmer:

Johanne Gregersen (formand for udvalget)
jgr@tl.dk

Allan M. Kristensen
birgit-allan_kristensen@mail.tele.dk

Birte Mattrup Lundsgaard
bmlu@novonordisk.com

Dorthe Hindborg
dhi@tl.dk

Jannik Frank Petersen
jpe@tl.dk

Jens Ole M. Olesen
jomo@tl.dk

Jimmi Eiberg Jensen
jiej@hofor.dk

Lene Ertner
ler@tl.dk - tlvestsjaelland@tl.dk

Mogens Eriksen
mer@tl.dk