Uddannelsespolitisk udvalg

Udvalget har det politiske ansvar for forbundets uddannelsespolitiske udvikling med henblik på at løfte politiske diskussioner ind i Hovedbestyrelsens arbejde. UPU kan suppleres af ressourcepersoner inden for konkrete emner, når det skønnes nødvendigt. Det kan for eksempel være HB-medlemmer, tillidsvalgte, medlemmer, personer fra faglige netværk, eksperter m.v.

UPU består af:

Pernille Rohde (Formand for udvalget - TL Midtjylland) per@tl.dk

Jakob Madsen (TL Nordjylland) jom@tl.dk

Jimmi Eiberg (TL Hovedstaden og Bornholm) jei@tl.dk

Lene Ertner (TL Sjælland) ler@tl.dk

Bodil Sejer (TL Syddanmark) bse@tl.dk