Udvalget har det politiske ansvar for forbundets uddannelsespolitiske udvikling med henblik på at løfte politiske diskussioner ind i Hovedbestyrelsens arbejde. UPU kan suppleres af ressourcepersoner inden for konkrete emner, når det skønnes nødvendigt. Det kan for eksempel være HB-medlemmer, tillidsvalgte, medlemmer, personer fra faglige netværk, eksperter m.v.

UPU består af:

Peter Thyregod (formand, udpeget af FU)
pth@tl.dk

Mogens Eriksen
mer@tl.dk

Karina Jensen
kje-hb@tl.dk

Mads Alring
mal-hb@tl.dk

Claus Hansen

Jan Strunge