TL's repræsentantsskabsmøde afholdes den 27. oktober 2018.

Her nogle praktiske oplysninger om repræsentantskabsmødet

Download pdf

Sted
Velkomst og repræsentantskabsmøde holdes på:
Odense Koncerthus (Carl Nielsen salen)
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

I løbet af dagen skal vi have workshops og frokost mv. på:
Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

De to steder ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Transport
Du får nærmere besked fra din afdeling om evt. fælles transport.

Hvis du tager af sted alene, skal du benytte billigste offentlige transport, dvs. standardklasse i tog og økonomiklasse i fly.

Kører du i egen bil, dækker vi som udgangspunkt den udgift, du ville have haft, hvis du havde brugt offentlig transport. Du vil dog aldrig kunne modtage mere end svarende til den faktiske kørsel.

Er I flere i bilen, så de samlede udgifter til biltransporten bliver mindre end den samlede udgift til f.eks. tog, dækker vi med den store kilometersats (3,54 kr. pr. km).

Øvrige udgifter til f.eks. broafgift dækkes også.

Rejseafregning foregår i zExpense, TL’s elektroniske rejseafregningssystem.

Efter repræsentantskabsmødet vil du modtage et link til systemet.

Forplejning
Der vil være morgenmad lørdag inden mødestart, frokost, eftermiddagskaffe og en to go-pose til turen hjem. Er du fødevareallergiker, vegetar eller har du andre ønsker til forplejningen, bedes du skrive til rm18@tl.dk.

Delegeretmøder
Der afholdes delegeretmøder i afdelingerne op til repræsentantskabsmødet.

Din afdeling indkalder til disse møder.

Tidsplan & materialer
Senest den 5. oktober sender vi dig en e-mail med materialet til repræsentantskabsmødet.

Hold dig opdateret
Du kan hele tiden holde dig opdateret på tl.dk/repræsentantskabsmøde.
Her vil alle informationer og materialer løbende blive lagt op.

Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage, skal afbud meddeles på rm18@tl.dk så hurtigt
som muligt, så en suppleant kan indkaldes.