Kolofon

Udgiver
Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12,
1358 København K
E-mail: teknikeren@tl.dk
Tlf: 33 43 65 00
Fax: 33 43 66 77

Skriv til redaktionen
teknikeren@tl.dk

Ansvarshavende
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand
let@tl.dk
3343 6501

Redaktion
Susanne Bruun, redaktør
sbr@tl.dk
3343 6662

Birte Drejer, redaktionsekretær
bdr@tl.dk
3343 6665

Morten Terp, digital redaktør
mte@tl.dk
3343 6466

Henrik Ploug, webredaktør
hpl@tl.dk
3343 6664

Oplag
26.500 ifølge Fagpressens Medie Kontrol

Layout & Tryk
Datagraf 
www.datagraf.dk

Papir
Indhold: 100 g Multifine offset
Omslag: 200 g Multiart silk
Svanemærket

Klager
Hvis du ønsker at klage  over redaktionelt indhold kan du skrive til ansvarshavende redaktør Lone Engberg Thomsen. 
Teknikeren er underlagt de presseetiske regler. Det betyder, at du kan klage over Teknikeren til Pressenævnet.  Du kan læse mere om, hvordan du gør på nævnets hjemmeside. 
Du kan klage over indhold i Teknikerens trykte magasin og på teknikeren.dk