Er I på din arbejdsplads interesseret i at vælge tillidsrepræsentant så kontakt den lokale TL afdeling.

Overenskomsten giver arbejdspladsen mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, der kan varetage de ansattes interesser sammen med ledelsen.

 

 • Hvornår har man ret til at vælge tillidsrepræsentant?

  Hvis man som tekniker er omfattet af en overenskomst, kan man vælge TR for teknikerne.

  Afhængig af hvilken overenskomst man er omfattet af, skal der være mellem 4 og 6 teknikere organiseret for at kunne vælge TR.

 • Hvem kan vælges til TR?

  For at kunne vælges til TR for teknikerne, skal man være medlem af Teknisk Landsforbund. Desuden skal man have et vist antal måneders anciennitet - alt efter overenskomst.

  I nogle overenskomster kan der vælges fælles tillidsrepræsentant. Så er det ikke nødvendigvis en tekniker, der er TR, men kan være en fra et andet LO forbund.

 • Hvem skal være med til at vælge TR?

  I nogle overenskomster skal man være medlem af Teknisk Landsforbund eller et andet Co forbund for at være med til at vælge TR.

  I andre overenskomster skal alle teknikere være med til at vælge TR, uanset hvilken fagforening den enkelte er medlem af.

 • Hvordan er du beskyttet som TR?

  Som TR har du en særlig beskyttelse, da du repræsenterer kollegerne på arbejdspladsen og dermed står forrest, når der er drøftelser med ledelsen.

  Der skal derfor være tvingende årsager, hvis en TR skal afskediges. Det vil sige, der ikke er andre arbejdsopgaver på arbejdspladsen, som TR kan varetage.

  Det er arbejdsgiver, der skal godtgøre, at der er tvingende årsager.

 • Hvilken uddannelse får man som TR?

  TL sørger for, at du bliver klædt på til opgaven. Som tillidsrepræsentant får du en solid grunduddannelse, samt et netværk du kan bruge til sparring.

  Du bliver tæt knyttet til din lokalafdeling, hvor du kan få hjælp, inspiration og opbakning.

  Din uddannelse som tillidsrepræsentant er gratis, og din arbejdsgiver får dækket din løn både til grunduddannelsen og efterfølgende tillidsrepræsentant kurser.