”Hellere gøre noget end at se passivt til”

En stor organisationsændring på arbejdspladsen fik Hanne Holm Andersen til at påtage sig TR-opgaven.


Foto: Kåre Viemose


Hvorfor blev du tillidsrepræsentant?
1.100 medarbejdere på min arbejdsplads skulle flyttes og nogle afskediges, og det gav megen uro blandt medarbejderne. Det gav mig lyst til at være aktiv og gøre min indflydelse gældende frem for at se passivt til.

Så jeg blev tillidsrepræsentant, da muligheden opstod. Det føltes som den rigtige beslutning og det rigtige tidspunkt, selvom jeg i mine mange år på arbejdspladsen aldrig før havde overvejet den mulighed.

Hvad er det bedste ved at være tillidsrepræsentant?
Jeg er formidler, forhandler og rådgiver for mine kolleger og repræsenterer TL-gruppen i vores nye MED-udvalg.

Her kan jeg virkelig være med til at træffe beslutninger og gøre en forskel, og jeg får rigtig meget sparring med ledelsen og de andre tillidsrepræsentanter.

Mine kollegers tillid og opbakning er mit fundament og den største glæde er at være med til at præge og skabe en god arbejdsplads.

Hvad har været det sværeste som tillidsrepræsentant?
Det er ikke så spændende, når nogen skal afskediges eller forflyttes, og tiden er også en udfordring. Det ”normale” arbejde skal jo også klares.

Jeg vil gerne være så god en tillidsrepræsentant som muligt, men jeg forventer, at jeg på sigt bliver bedre til at administrere min tid og at tidsforbruget vil falde. Og under alle omstændigheder vejer fordelene tungere end ulemperne.

Har du et råd til andre, der overvejer at blive tillidsrepræsentant?
Spring ud i det. Bare jeg selv havde gjort det 10 år tidligere.

Har du kunnet bruge det i dit arbejdsliv?
Du kan kun blive stærkere, og du udvikler vigtige kompetencer. Jeg har fået et kæmpe netværk blandt kolleger og tillidsrepræsentanter i hele landet, og den gratis TR-uddannelseer guld værd.