Dit faglige fællesskab

Find dit faglige fællesskab

Du kan bruge dit faglige netværk til at få styrket dine faglige kompetencer og til at netværke med kolleger fra hele landet.
De faglige netværk er inddelt efter faggruppe/branche, men er samlet i fem hovedgrupper:

Det kan du bruge dit faglige netværk til