Politisk struktur

Vi er en åben organisation, hvor du kan komme i kontakt med de valgte politikere – og du kan selv få stor indflydelse på vores arbejde.

Den øverste myndighed er kongressen som afholdes hvert tredje år, og deltagerne vælges på de regionale generalforsamlinger.

Som medlem hører du under en af TL's fem regioner. Din region afholder generalforsamling hvert år i marts, hvor der vælges formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og delegerede til TL's kongres.

Kontakt din lokale regionsformand for at tage del i det regionale arbejde