TL klubben - dit faglige fællesskab

Vi står stærkest, når vi står sammen. Derfor er det på rigtig mange arbejdspladser med TL-medlemmer oprettet såkaldte klubber. En klub er et fagligt fællesskab af teknikere på en arbejdsplads, som sammen diskuterer forholdene på arbejdspladsen og samtidig fungerer som sparringspartner til tillidsrepræsentanten.

Måske findes der allerede en klub på din arbejdsplads? Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant. 

I klubben har du sammen med dine kolleger mulighed for at tale om, hvilke ændringer og
forbedringer, der er behov for på netop din arbejdsplads – og når disse ønsker præsenteres
for ledelsen, er det et langt stærkere udgangspunkt for forhandling, end hvis den enkelte tekniker forhandler alene.

Vi har i dag klubber på ca. 300 arbejdspladser. Mange af disse klubber kan hvert år fremvise
forbedringer i forhold til løn og andre arbejdsbetingelser. Det virker!

Kort om klubberne

Gratis opbevaring af klub-penge
I kølvandet på, at bankerne fortsat opkræver en del gebyrer for at have penge stående, så tilbyder vi, at faglige klubber gratis får opbevaret deres penge hos os.

Det betyder, at klubber kan indskyde deres bankindeståender i TL. Beløbet opbevares på unikke mellemregningskonti med klubberne. Dermed kan klubbernes indeståender i Teknisk Landsforbund til enhver tid opgøres. Og i sparer gebyrerne.

Hvis jeres klub ikke har indskudt klubmidler i TL endnu, men gerne vil i gang med det, så skriv en mail til økonomiafdelingen på mail. Økonomiafdelingen vil herefter sørge for, at I kommer godt i gang med ordningen.