Bliv bedre til bygningsdrift

Om Graves Simonsen:
Graves er projektchef i Bygherreforeningen og varetager særligt foreningens aktiviteter i forbindelse med bæredygtighed, herunder FN’s verdensmål og cirkulær økonomi, energieffektivisering, samt udvikling og drift af den eksisterende bygningsmasse.

Graves er desuden projektleder for det tværgående branchepartnerskab Renovering på Dagsordenen og forfatter/redaktør af en række publikationer, herunder Hvidbog om bygningsdrift (2018).
 
Foredraget:
Bygningsdrift som en delmængde af Facilities Management er afgørende for, at byggeri og anvendelse af bygninger bliver værdiskabende for både investorer, bygherrer og brugere.

Set over en bygnings levetid overstiger både brugsomkostninger og værdiskabelse langt det, som det koster at opføre byggeriet.

Bygningsdrift kræver imidlertid indsigt, erfaring og de rigtige kompetencer og værktøjer for at opnå tilfredsstillede resultater.
 
Kom og blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med bygningsdrift på forskellige niveauer i en organisation, hvordan organisering influerer effektiviteten i driften, og hvordan data, nøgletal, benchmarking og digitalisering gør det muligt at optimere værdiskabelsen – ikke mindst for brugerne.