Eksistentielt arbejdsmiljø – plads til hele mennesker

Om Lars Worning:
Lars Worning er medstifter af Resonanshuset og arbejder med sin viden om filosofi og psykologi med angst, stress og eksistentielle udfordringer i arbejdslivet. Lars er en erfaren underviser og foredragsholder og har mange års erfaring med filosofisk coaching og terapi.

Om foredraget:
Eksistentielt arbejdsmiljø – plads til hele mennesker

Kreative og følsomme mennesker er særlig udsatte for angst, stress og depression. Men netop følsomhed og kreativitet er forudsætningen for en bæredygtig fremtid. Hvordan kan vi i fællesskab skabe plads til disse kvaliteter på arbejdspladsen? 

Foredraget har fokus på, hvordan vi bliver bedre til at se følsomhed og kreativitet som kvaliteter frem for svagheder, og hvordan man vender sårbarhed til kompetence. 

Lars Worning gennemgår en række faktorer, som kan udløse stress og angst og kommer også med input til, hvordan stress og angst kan afmystificeres, og vendes til kompetencer i det han kalder eksistentielt arbejdsmiljø.
 
I et opgør med New Public Managementkulturen fokuser han på, hvordan vi kan skabe plads til arbejdsglæde og tillid, og sætte faglighed og menneskelighed fri, for derved at minimere stress og sygefravær.

Efter foredraget kan du besøge Lars i hans stand og få en snak om dine eller din arbejdsplads’ udfordringer med arbejdsmiljøet. Du kan også få inspiration til hvordan I kan arbejde med arbejdsmiljøet på nye måder.