Alka

Alka
Som medlem af TL kan du få en særlig indboforsikring hos Alka. Den har bedre dækning end de fleste og lever op til alle Forbrugerrådets anbefalinger.

Alka tilbyder også bil- og husforsikringer og en lønforsikring på favorable vilkår.

Besøg Alkas stand og hør meget mere om dine muligheder for at få det bedste tilbud til dit forsikringsbehov.

Besøg hjemmesiden

defgo