Spektogram og Audiogram

Værkstedet:
I værkstedet får du vist brugen af elektronisk styrede hamrer som værktøj til at omdanne den fysiske verden til en musikalsk scenografi. Du kan også se konkrete eksempler på, hvordan princippet er blevet anvendt i forskellige sammenhænge. For eksempel til åbningen af den danske OL pavilion ‘Heart of Denmark’ i Rio 2016, STRØM- og Habourfestival samt Langelands Museum.

Om Lasse Munk og Jonas Kirkegaard:
Lasse Munk og Jonas Kirkegaard er lyddesignere / komponister, som arbejder med lyd- og teknologi i scenekunst og installations regi.

Lasse Munk: www.spektrogram.dk

Jonas Kirkegaard: www.audiogram.dk

defgo