Få tryghed i dine løn- og ansættelsesvilkår, fordelagtige rabatter og hjælp og inspiration til din karriere.

Meld dig ind i et fagligt fællesskab med 30.000 andre inden for teknik, design og byggeri.

Ved indmeldelse i a-kassen se vejledning om betingelserne for ret til dagpenge, som du finder under overskriften Dagpengeret nedenfor.

Hvis du oplever problemer med at melde dig ind i TL, kan du ringe på dette nummer:

3343 6500

 • Hvem er vi?

  Teknisk Landsforbund er fagforeningen for dig, der arbejder inden for teknik, design eller byggeri.

  Du har en erhvervs- eller videregående uddannelse. Dit arbejde kan være som koordinator eller projektleder.

  Du kan også have ansvar for detaljer i produktion eller dokumentation.

  I Teknisk Landsforbund er du en del af et fællesskab for kreative specialister. Vi er i dag 30.000.

 • Hvorfor medlem af Teknisk Landsforbund?

  Som medlem af Teknisk Landsforbund får du bl.a.:

  √  Tryghed i dit arbejdsliv - får du problemer, står vi klar med juridisk og faglig bistand.

   Personlig rådgivning - vi læser din kontrakt og din ansøgning/CV igennem.

   Lønstatistik for dit fag - så du er forberedt til jobsamtalen/lønforhandlingen.

  √ Netværk inden for din branche - vi dyrker din faglighed.

   +400 årlige kurser og arrangementer - langt de fleste er gratis for medlemmer.

   Ni lokalafdelinger og faglig hotline.

   Fagbladet Teknikeren seks gange årligt og nyhedsbrev med gode guides og nyheder. 

  Læs artikler, hvor TL gør en forskel

 • Dagpengeret

  Ved indmeldelse i a-kassen skal du være opmærksom på, at du i tilfælde af ledighed skal opfylde et opholdskrav og et indkomstkrav for at have ret til dagpenge.

  For at opfylde opholdskravet skal du (i 2019) i sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år have haft lovligt ophold her i riget (dvs. Danmark, Grønland, Færøerne) eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

  Ophold i det øvrige udland kan også sidestilles med ophold i Danmark under særlige forhold, fx hvis du har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse eller en ph.d. i udlandet, eller du har arbejdet i udlandet for en dansk virksomhed.

  Du skal være opmærksom på, at ophold i udlandet, der kan sidestilles med ophold i Danmark, skal dokumenteres over for a-kassen, og at der derfor i nogen tilfælde vil være noget sagsbehandlingstid, inden der kan udbetales dagpenge.

  Vi anbefaler, at du om muligt tager kontakt til din a-kasse, inden du bliver ledig, for at få nærmere vejledning om dokumentationskravene.

  For at opfylde indkomstkravet skal du i en periode på 3 år forud for ledigheden have haft indkomst af et vist omfang fra lønmodtagerarbejde og/eller selvstændig virksomhed. Indkomstkravet er i 2019 på 233.376 kr. for fuldtidsforsikrede og 155.580 kr. for deltidsforsikrede.

  Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af 1) A-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret, 2) B-indkomst, som er indberettet til indkomstregistret eller fremgår af din årsopgørelse og 3) en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, som fremgår af din årsopgørelse, herunder A-indkomst fra et selskab, hvor du som ejer har afgørende indflydelse, samt ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

  Du kan også opfylde indkomstkravet på baggrund af uddannelse, hvis du har taget en af følgende:

  1. En erhvervsmæssig uddannelse med en normeret varighed på mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre.
  2. En erhvervsgrunduddannelse.
  3. En integrationsuddannelse.

  Du kan læse mere om opholdskravet og indkomstkravet på hjemmesiden her.

 • Hvorfor medlem af Teknikernes A-kasse?

  Dagpenge fra a-kassen giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit job, og vi hjælper dig med at komme hurtigst muligt i job igen.

  I Teknikernes A-kasse kender vi dit fag og din branche. Det kan være en stor fordel, den dag, du står uden et job. Især hvis du også er medlem af TL.

  TL’s ni lokalafdelinger er i løbende kontakt med virksomheder over hele landet. Vi kender arbejdspladserne i dit lokalområde og vi har et netværk, som kan komme dig til gode.

  Læs mere om medlemskab af a-kassen

 • Hvad koster det?