Kolofon

Udgiver
Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12,
1358 København K
E-mail: teknikeren@tl.dk
Tlf: 33 43 65 00

Skriv til redaktionen
teknikeren@tl.dk

Ansvarshavende
Jannik Frank Petersen, forbundsformand
jpe@tl.dk
3343 6501

Redaktion
Susanne Bruun, redaktør
sbr@tl.dk
3135 4031

Kasper Schultz Lund, journalist
ksl@tl.dk
3343 6672

Oplag
26.000 ifølge Danske Mediers Oplagskontrol

Layout & Tryk
Creative Zoo
czoo.dk

Abonnement
Som medlem af Teknisk Landsforbund modtager du automatisk fagbladet Teknikeren med posten. Hvis du ikke ønsker at modtage et fysisk eksemplar af bladet, skal du skrive til teknikeren@tl.dk

Klager
Hvis du ønsker at klage  over redaktionelt indhold kan du skrive til ansvarshavende redaktør Jannik Frank Petersen. 
Teknikeren er underlagt de presseetiske regler. Det betyder, at du kan klage over Teknikeren til Pressenævnet.  Du kan læse mere om, hvordan du gør på nævnets hjemmeside. 
Du kan klage over indhold i Teknikerens trykte magasin og på teknikeren.dk

Politik for ændringer i allerede publiceret indhold
Teknikeren ændrer som udgangspunkt ikke i tidligere publiceret indhold på teknikeren.dk, med mindre der er tale om rettelser eller præciseringer.
Den ansvarshavende redaktør kan i særlige tilfælde vurdere, at indhold, der er publiceret online og nævner en person ved navn, efterfølgende skal ændres af hensyn til personen.
Teknikeren har tre måder at foretage rettelser i indhold på:

1. Anonymisering. Et navn erstattes af initialer.
2. Afindeksering. Indholdet gøres ikke-søgbar i søgemaskiner som Google. Det er stadig publiceret på tl.dk, men eksempelvis en søgning på kildens navn vil ikke få indholdet til at dukke op.
3. Afpublicering. Indholdet fjernes fra tl.dk. Dette betragtes som det mest vidtgående indgreb.

Teknikeren overvejer kun at gøre brug af anonymisering, afindeksering eller afpublicering, hvis kilden eller en repræsentant herfor henvender sig og tydeligt kan dokumentere, at tekstens skadevirkning ikke står mål med de historiske og journalistiske argumenter for ikke at foretage ændringer. Hvis Teknikeren foretager anonymisering eller afindeksering, skal det fremgå tydeligt af indholdet.
Ved afindeksering skal der ved indholdet stå: "Denne tekst er blevet afindekseret den xx kl. xx, så den kun i begrænset omfang kan findes via søgemaskiner. Der er ikke ændret i teksten."
Ved anonymisering skal der øverst i teksten tydeligt stå: ”En kilde i denne tekst er blevet anonymiseret den xx kl xx. Der er ellers ikke ændret i teksten.”
Ved både anonymisering og afindeksering skal der – ligesom ved andre væsentlige ændringer i indhold på teknikeren.dk – være en uddybende forklaring inklusiv tidspunkt i kursiv i slutningen af teksten.