• Overordnet ledelse
  • Jannik Frank Petersen Forbundsformand Tlf:3343 6501 Mobil: 2515 0248
 • Medlemscenter Fredericia: A-kassen
  • Kent Larsen Teamleder for a-kassen i Medlemscenter Fredericia Tlf:7610 4600
  • Michael Kunøe Hansen A-kassesagsbehandler. Vejledning og behandling af bl.a ansøgning om dagpenge, efterløn og feriedagpenge. Afholdelse af cv-samtaler samt deltagelse i fællessamtaler med jobcenter.
  • Poul Hansen Sagsbehandler i a-kassen. Varetager bl.a. udbetaling af ydelser, ansøgninger om efterløn, ansøgninger om feriedagpenge, ledighedserklæringer, afholdelse af fællessamtaler med jobcentre og medlemmer.
  • Kent Houborg A-kassesagsbehandler. Administrativ sagsbehandling. Vejledning til medlemmer om ledighed, dagpenge, efterløn, skattefri efterlønspræmie, VEU-godtgørelse, kursus og efteruddannelse under ledighed. Kontakt til Jobcenter. Deltager i skolebesøg, virksomhedsbesøg og bistår fagligafdeling. Arbejdsmiljørepræsentant. Tlf:7610 4600
 • Medlemscenter Fredericia: Fagforening
  • Tonni Reiche Vangsted Faglig teamleder i Medlemscenter Fredericia
  • Mette Poulsen Faglig konsulent
  • Britt Mattern Karstensen Faglig konsulent
  • Tina S. Breindahl Faglig konsulent
  • Heidi Fiering Faglig konsulent
  • Mariane Mørch Faglig sagsbehandler
  • Marianne Frost Assistent
  • Sanne Johannesen Faglig sagsbehandler
  • Sanne Nielsen Faglig sagsbehandler
 • Medlemscenter København: A-kassen
  • Betina Poulsen A-kasse sagsbehandler
  • Camilla Næsborg A-kasse sagsbehandler
  • Ib Højbjerg Christensen A-kasse sagsbehandler
  • Lisbeth Klittegaard Vejleder
  • Pernille Riber Bentzen A-kasse sagsbehandler.
  • Sanne Bak A-kasse sagsbehandler.
  • Rikke Stegger-Lillelund A-kasse sagsbehandler
  • Bente Frisk A-kasse sagsbehandler - deltid
  • Elsebeth Jensen A-kasse sagsbehandler
 • Medlemscenter København: Fagforening
  • Martin Holmberg Bay Nielsen Faglig teamleder i Medlemscenter København Tlf:5856 5222 Mobil: 5157 2435
  • Jill Egebak Faglig konsulent
  • Rikke Grøndal Faglig konsulent
  • Tobias Moberg Riis Faglig konsulent Tlf:4822 2688 Mobil: 5157 2430
  • Susanne Lindberg Faglig sagsbehandler
  • Annette Ruhwedell Faglig sagsbehandler
  • Anette Parlov Faglig Konsulent
  • Helle Borbjerg Hansen Faglig sagsbehandler
  • Gitte Hovgaard Faglig sagsbehandler
 • Medlemscenter Viborg: A-kassen
  • Irene Baltzer Falkenberg Teamleder for a-kassen i Medlemscenter Viborg
  • Arne Teglgaard A-kasse sagsbehandler
  • Hans Højer Nielsen A-kasse sagsbehandler
  • Jakob Kragh Christensen A-kasse sagsbehandler
  • Helle Reuber Spangsdorf Vejleder og sagsbehandler i a-kassen. Vejledning af medlemmer og udbetaling af a-kasse ydelser.
  • Marianne Nielsen Alle opgaver og vejledning indenfor a-kasse-området. Uddannet coach.
  • Nina Steinmetz Opgaver og vejledning indenfor A-kasseområdet. Deltager i skolebesøg. Uddannet coach.
  • Karina Lykke Glerup A-kasse sagsbehandler
  • Lise Breum Faglig sagsbehandler
 • Medlemscenter Viborg: Fagforening
  • Ivan Ziegler Faglig sekretær - primært på det offentlige område.
  • Lars Sørensen Faglig sekretær
  • Henri Bøje Amissah Faglig konsulent. Ansvarsområder: Offentligt område: Stat, Region, kommuner. Uorganiserede arbejdsgivere. Uddannelser: elever, praktikanter.
  • Tina Pors Faglig konsulent med ansvar for det private overenskomstområde. Vejledning på det uorganiserede område.
  • Kurt Thomsen Faglig sagsbehandler
 • Forbundshus: A-kassen
  • Lone Varslev-Pedersen A-kasse-chef for Forsikringssekretariatet og tre a-kasseenheder regionalt. Fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau. Indgår i forbundets ledergruppe. Tlf:3343 6523
  • Kim Povlsen Konsulent. Skaber rammerne for, at vores ni lokalafdelinger kan servicerer ledige teknikere og designere med udbetaling af ydelser, og sparring til at komme i arbejde. Tlf:3343 6522
  • Hanne Møller Faglig juridisk konsulent Tlf:3343 6521 Mobil: 5157 2417
  • Charlotte Nielsen Konsulent Tlf:6664 6526 Mobil: 5157 2420
  • Poul Wahl Faglig konsulent Tlf:3343 6537
  • Kirsten Finding Faglig konsulent Tlf:3343 6525

   

 • Forbundshus: Faglig afdeling
  • Maria Damm-Hansen Forhandlingschef Tlf:3343 6596
  • Anne Hjorth Faglig sekretær på det offentlige overenskomstområde – primært staten. Faglig sekretær på teaterområdet og Grønland. Grænsesager. Undervisning TR-kurser. Er du OK. Kartelarbejde – OAO:S. FPU og Statsudvalget. Tlf:3343 6581
  • Birthe B. Antvorskov Faglig sagsbehandler på det offentlige overenskomstområde samt Grønland. Faglig sagsbehandler på arbejdsskadesager – anke- og genoptagelsessager (cpr.nr. 1 – 15). Administration: FPU - TL’s TR-uddannelse – FIU – Seniorkurser – konferencer. Rådgivning fagligt IT. Tlf:3343 6584
  • Byrial R. Bjørst Advokat (L), ph.d. Faglig sekretær på det private overenskomstområde – primært Dansk Mode og Textil. Faglig sekretær på det uorganiserede område. Høringssvar. Undervisning TR-kurser. Kartelarbejde – CO-Industri samt LO – Arbejdsretsudvalg + Ligestillingsudvalg. Tlf:3343 6595
  • Jane Tavlo Nielsen Vejledning på det private overenskomstområde samt brug af PLAN. Faglig sagsbehandler på arbejdsskadesager – anke- og genoptagelsessager (cpr.nr.: 16 – 31). Administration: Seniorkurser – faglig koordinering – faglig opdatering – konferencer. Rådgivning fagligt IT. Tlf:3343 6564
  • Poul Erik Tobiasen Faglig sekretær på det private overenskomstområde – primært CO-Industri – DIO II sat PLF. Rådgivning A/S-bestyrelsesmedlemmer og ESU. Kursusleder på TL’s TR-uddannelse. Kartelarbejde – CO-I. FPU og Industriudvalget. Ansvarlig for TL's lønstatistik. Tlf:3343 6562
  • Maiken D. Christensen Faglig konsulent på det private overenskomstområde – primært Dansk Byggeri – Tekniq – DIO II (Arkitektbranchen) - CO-I. Faglig konsulent på det uorganiserede område. Arbejdsmiljø på det private område. TL’s AMR-uddannelse. Kartelarbejde – BAT. Tlf:3343 6560
  • Charlotte Dahm-Johansen Faglig konsulent på det offentlige overenskomstområde – primært kommuner og regioner, herunder Kompetencefonde. TL’s TR-uddannelse (ansvarlig samt kursusleder). Arbejdsmiljø på det offentlige område. Kartelarbejde – OAO:K – Forhandlingsfællesskabet. Kommunaludvalget. Tlf:3343 6591
  • Anja Bentzen Weiss Faglig sekretær på det private overenskomstområde – Primært Dansk Erhverv – Arbejdsgiverne – Kooperationen. TL’s TR-uddannelse (ansvarlig samt kursusleder) samt FIU-uddannelse. TL i form. Kartelarbejde – CO-I (TR-udvalg) samt LO – FIU-udvalg. Tlf:3343 6582
  • Marlene Scott Reinbacher Advokatfuldmægtig. Faglig konsulent på det offentlige overenskomstområde – primært kommuner og regioner, herunder kompetencefonde. Faglig konsulent på det uorganiserede område. Kartelarbejde – OAO:K – Forhandlingsfællesskabet. Kommunaludvalget. Tlf:3343 6568
  • Jeanette Nielsen Event manager Tlf:3343 6652

   

 • Forbundshus: HR
  • Helle Damgaard HR chef Tlf:3343 6616
  • Pernille Enevoldsen HR medarbejder Tlf:3343 6513
  • Inge Laustsen HR medarbejder Tlf:3343 6535
 • Forbundshus: IT-afdelingen
  • Søren Fogde IT-chef. Leder af IT-afdelingen og overordnet ansvarlig for afdelingens aktiviteter og prioriteter, herunder for IT-indkøb, indgåelse af leverandøraftaler og IT-politikker. Indgår i forbundets ledergruppe.
  • Flemming Ginsbo IT-konsulent. Daglig drift og support at TL’s IT-systemer herunder telefoni. Særlige arbejdsopgaver indenfor infrastruktur, Virtualisering/SAN, databaser, netværk - herunder trådløst, servervedligeholdelse og printere.
  • Jan Maunuksela IT-konsulent Tlf:3343 6638
 • Forbundshus: Politik, Uddannelse og Kommunikation
  • Fie Vestergaard Afdelingschef for Politik, uddannelse og kommunikation. Har det overordnede ansvar for politik, public affairs, uddannelse, kommunikation og presse. Indgår i ledergruppen og referer til forbundsformanden. Tlf:3343 6511 Mobil: 2624 1804
  • Birte Drejer Redaktionssekretær på fagbladet Teknikeren, PR og markedsføring. Tlf:3343 6665 Mobil: 5157 2414
  • Morten Terp Presseansvarlig Tlf:3343 6466 Mobil: 4240 6260
  • Susanne Bruun Redaktør og koordinator med ansvar for fagbladet Teknikeren, kommunikation samt TL's jobportal. Tlf:3343 6662 Mobil: 3135 4031
  • Dana Sofie Andreasen Politisk konsulent Tlf:3343 6669
  • Birgitte Grum-Schwensen Chefkonsulent Tlf:3343 6566
  • Martin Ungermand Bichel Uddannelsespolitisk konsulent Tlf:3343 6565 Mobil: 2625 8141
  • Susanne Møller Eriksen Digital konsulent Mobil: 5157 2431
 • Forbundshus: Medlemsafdelingen
  • Lone Varslev-Pedersen Afdelingsleder for Medlemsafdelingen, som er serviceafdeling for kontingent og medlemsregistreringer. Tlf:3343 6523
  • Malene Hansen Sagsbehandler. Yder medlemsservice og vejledning ved optagelse i Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse. Sagsbehandler herudover blandt andet kontingent, opkrævning og ansøgninger fra studerende. Tlf:3343 6577
  • Desirée Satina Sagsbehandler Tlf:3343 6578
  • Jette Jürgensen Terrabuio Koordinator Tlf:3343 6576
 • Forbundshus: Teknik og Design
  • Frank Seremet Afdelingsleder
  • Bettina Uttrup Sagsbehandler og økonomiansvarlig i bureauet. Ansvarlig for den daglige drift i bureauet som bl.a. indebærer rådgivning, fakturering, lønafregning, regnskab, debitorer, afregning af offentlige ydelser samt udfærdigelse af kontrakter.
  • Charlotte Dahm-Johansen Konsulent. Ansvarlig for markedsføring af bureauet via hjemmeside, facebookside, annoncering og foredrag på skoler og i lokalafdelinger. Kontakt til samarbejdspartnere. Rådgivning af medlemmer om bl.a. kontrakter og prisfastsættelse.
 • Forbundshus: Økonomi og Service
  • Frank Seremet Økonomichef og leder af Økonomi og Intern Service samt Teknik & Design. Ansvarlig for økonomistyringen i TL og TAK. Tlf:3343 6531
  • Charlotte Olsen Økonomimedarbejder på TL og TAK Regnskab, budget, ind- og udbetalinger, likviditetsstyring, debitorstyring og FKT Regnskab. Administrator på Winnie Regnskab og medadministrator på zExpense. Tlf:3343 6533
  • Frank Stensgaard Økonomimedarbejder. Varetager ejendomsadministration, forsikringer, indkøb af møbler, værdipapirer, selvangivelse samt support af økonomisystemerne C5 og AX 2009. Tlf:3343 6534
  • Kirsten Brostrup Winther Økonomimedarbejder. Varetager TAK-regnskabet herunder debitorstyring i a-kasseregnskabet. Varetager endvidere i TL regnskabet lønudbetalinger samt indberetning af E-indkomst, A-skat og pension. Tlf:3343 6536
  • Michael Andersen Servicemedarbejder. Reception, trykkeri, mødeservice, postomdeling samt diverse administrative opgaver. Betjening af gæster ved personlig og telefonisk henvendelse, mødeservice, postomdeling samt behjælpelig med bestilling af taxi og diverse materialer.
  • Susan Dybro Hansen Økonomimedarbejder på TL regnskab. Håndterer leverandørfakturaer, deltager i kontrol og udbetaling af rejseafregninger i zExpense samt varetager andre forefaldende regnskabsmæssige opgaver i TL. Tlf:3343 6532
  • Maria Lindberg Christensen Økonomielev Tlf:3343 6587
  • Anna Mette Riise Vikar Tlf:3343 6587
  • Randi Bjørneboe Tlf:3343 6538