Hvem er vi?

Teknisk Landsforbund er fagforeningen for teknikere, designere og konstruktører.

Vi arbejder for gode løn og arbejdsvilkår - og en stærk faglighed for vores cirka 30.000 medlemmer.

Teknisk Landsforbunds medlemmer har typisk en erhvervsuddannelse  eller en videregående uddannelse. De arbejder som teknikere, teknologer, designere eller konstruktører i produktions- og procesvirksomheder, i teater- og eventbranchen og i byggeriet.

En del af vores medlemmer er også ansat i stat, regioner og kommuner, hvor de for eksempel fører tilsyn med fødevarer, miljø og byggeri.

Kreative specialister

Selv om Teknisk Landsforbunds medlemmer kommer fra mange forskellige faggrupper, har de én ting tilfælles: De er innovative og har fokus på at at skabe løsninger i processen fra idé til produkt.

Derfor kalder vi vores medlemmer for kreative specialister.

Faglige netværk

Teknisk Landsforbund har en række faglige netværk, hvor vores medlemmer kan netværke og hente faglig inspiration.
Læs mere om TL's Faglige netværk

A-kasse

Under Teknisk Landsforbund hører også Teknikernes A-kasse.

Regioner

Teknisk Landsforbund er politisk inddelt i fem regioner. På den årlige generalforsamling i regionerne vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede til TL's kongres. Formænd og næstformænd udgør sammen med forbundsformanden TL's hovedbestyrelse.
Find din region

Medlemscenter

Som medlem kan du få hjælp og rådgivning i TL's medlemscenter, der i løbet af 2021 vil være til stede på tre lokationer i hhv. Fredericia, Viborg og Hovedstadsområdet.
Kontakt TL

Teknisk Landsforbund er uafhængig af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.

CVR nummer
11886817