Hvem er vi?

Teknisk Landsforbund er fagforening for teknikere, designere og konstruktører.

Teknisk Landsforbund har 30.000 medlemmer inden for teknik, design og byggeri.

Vi kæmper for gode løn og arbejdsvilkår - og en stærk faglighed.

Vores medlemmer har typisk en erhvervsuddannelse  eller en videregående uddannelse. De arbejder typisk som teknikere, teknologer, designere eller konstruktører i produktions- og procesvirksomheder, i teater- og eventbranchen og i byggeriet.

En del af vores medlemmer er ansat i stat, regioner og kommuner, hvor de for eksempel fører tilsyn med fødevarer, miljø og byggeri.

Kreativitet og innovation

Selv om vores medlemmer kommer fra mange forskellige faggrupper, har de én fælles tilgang til arbejdet:

De er innovative og kreative og har fokus på at at skabe løsninger i processen fra idé til produkt.

Derfor kalder vi vores medlemmer for kreative specialister.

Faglige netværk

Teknisk Landsforbund har 11 faglige netværk, hvor vores medlemmer kan netværke og hente faglig inspiration.
Læs mere om netværkene

A-kasse

Under Teknisk Landsforbund hører også Teknikernes A-kasse.

Regioner

Teknisk Landsforbund er politisk inddelt i fem regioner. På den årlige generalforsamling i regionerne vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede til TL's kongres. Formænd og næstformænd udgør sammen med forbundsformanden TL's hovedbestyrelse.
Find din region

Medlemscenter

Som medlem kan du få hjælp og rådgivning i TL's medlemscenter, der i løbet af 2021 vil være til stede på tre lokationer i hhv. Fredericia, Viborg og Hovedstadsområdet.
Kontakt TL

Teknisk Landsforbund er uafhængig af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.

CVR nummer
11886817