På kongressen blev der vedtaget fire udtalelser.

1. Den danske model – værd at kæmpe for
Teknisk Landsforbund opfordrer danske arbejdsgivere til at stå ved deres ord og støtte kraftigere op om den danske model.
Læs hele udtalelsen

2. Nu skal der satses på uddannelse
Teknisk Landsforbund mener, der er brug for at styrke de erhvervsrettede videregående uddannelser.
Læs hele udtalelsen

3. Ingen ledige skal tvinges fra hus og hjem
Teknisk Landsforbund hilser regeringens aftale om akutjob velkommen. Den er et nødvendigt tiltag, og det vækker glæde, at arbejdsgiverne nu tager situationen alvorligt og løfter deres del af opgaven.
Læs hele udtalelsen

4. Brug for flere nyuddannede i det offentlige
Teknisk Landsforbund ser med bekymring på den høje ledighed blandt nyuddannede. Det er en både menneskelig og samfundsmæssig katastrofe, når en nyuddannet ikke kan finde job.
Læs hele udtalelsen