Teknisk Landsforbund afholder kongres den 24.-25. oktober på Comwell Kolding.


Kongressen er Teknisk Landsforbunds højeste myndighed, og det er her lovændringer og strategiske beslutninger, som vedrører forbundets fremtid, vedtages.

Læs TL's love

Praktiske oplysninger

Du kan læse mere om de praktiske oplysninger ved TL's kongres i dokumentet nedenfor.

Praktiske oplysninger til TL's 50. kongres

Håndtering af COVID19

Afholdelsen af kongressen i 2020 er kun mulig, fordi vi har indført de tiltag som sundhedsmyndighederne anbefaler. Vi orienterer os løbende i myndighedernes anbefalinger og ændrer vores tiltag såfremt, det er nødvendigt. Retningslinjerne kan læses i dokumentet nedenfor.

Information om håndtering af COVID19 ved TL's 50. kongres

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage i kongressen, bedes afbud meddeles hurtigst muligt via mail til kongres@tl.dk, så en suppleant kan blive indkaldt.

Forplejning

Der er fuld forplejning hele weekenden. Har du fødevareallergi, er vegetar, veganer eller lignende bedes du meddele dette hurtigst muligt via mail til kongres@tl.dk.

Overnatning

Der er bestilt overnatning til alle delegerede fra fredag d.23. oktober til søndag d.25. oktober. Skal du ikke bruge dit værelse i dele eller hele perioden bedes du hurtigst muligt oplyse dette via mail til kongres@tl.dk.

Delegeretmøder

Der afholdes delegeretmøder i alle afdelinger op til kongressen på følgende datoer:

TL København 9. september, 30. september og 8. oktober
TL Sjælland, Ringsted 7. september, 28. september og 12. oktober
TL Sjælland, Hillerød   26. september og 5. oktober
TL Fyn, Odense  29. september, 12. oktober og 21. oktober
TL Østjylland, Århus 21. september og 20. oktober
TL SydVest, Esbjerg 8. oktober og 20. oktober
TL MidtVest, Herning 8. oktober og 19. oktober
TL SydØst, Vejle 16. september og 14. oktober
TL Nord, Aalborg  5. oktober

Din lokalafdeling indkalder alle delegerede til disse møder. Hvis datoerne ovenfor skulle afvige fra de datoer, din lokalafdeling har indkaldt dig til, er det datoerne fra din lokalafdeling, du skal gå efter.

Deltagere på TL's kongres

Deltagerne på TL's kongres er TL's hovedbestyrelse, TL's kritiske revisorer samt medlemmer, der er valgt som delegerede på Teknisk Landsforbunds lokalafdelingers generalforsamlinger i februar, marts og august. De delegerede er indkaldt til kongressen.

Denne side vil løbende blive opdateret med program mm., når vi nærmer os kongressen.