Som medlem af Teknisk Landsforbund er du en del af en demokratisk organisation. Det giver dig mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver truffet.

Teknisk Landsforbund er en åben organisation, hvor du kan komme i kontakt med de valgte politikere. Her på siden får du en kort introduktion til den politiske struktur samt kontaktoplysninger på de valgte politikere. Vil du vide mere om Teknisk Landsforbund politiske struktur kan du læse i TL's love.

Lokalafdelingerne
Dit tilhørsforhold er den lokale afdeling i dit område. Teknisk Landsforbund har ni lokalafdelinger. Hvis du får behov for hjælp, så er det her, du skal henvende dig.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af forbundsformanden og fire udvalgsmedlemmer valgt af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består i dag af 19 hovedbestyrelsesmedlemmer. Udover forbundsformanden er hver af de ni lokalafdelinger repræsenteret med to medlemmer. Hovedbestyrelsen er Teknisk Landsforbunds øverste myndighed mellem kongresserne.

Kongressen
Kongressen er Teknisk Landsforbunds øverste myndighed. Der holdes ordinær kongres hvert fjerde år. Næste gang i 2020. Mellem kongresserne afholder Teknisk Landsforbund repræsentantskabsmøde. Næste gang i 2022. Du har som medlem af Teknisk Landsforbund mulighed for at blive valgt til at være delegeret for din lokalafdeling.