Politisk struktur

Som medlem af Teknisk Landsforbund er du en del af en demokratisk organisation. Det giver dig mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver truffet.

Teknisk Landsforbund er en åben organisation, hvor du kan komme i kontakt med de valgte politikere. Her på siden får du en kort introduktion til den politiske struktur samt kontaktoplysninger på de valgte politikere. Vil du vide mere om Teknisk Landsforbund politiske struktur kan du læse i TL's love.

Regionerne
Som medlem hører du under en af TL's fem regioner. Din region afholder generalforsamling hvert år i marts, hvor der vælges formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og delegerede til TL's kongres. 

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af forbundsformanden og to af de regionale formænd.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer. Udover forbundsformanden er hver af de fem regioner repræsenteret med to medlemmer. Hovedbestyrelsen er Teknisk Landsforbunds øverste myndighed mellem kongresserne.

Kongressen
Kongressen er Teknisk Landsforbunds øverste myndighed. Der holdes ordinær kongres hvert tredje år. Næste gang i 2023. Der vælges delegerede på de regionale generalforsamlinger.