Beskæftigelsespolitisk udvalg (BPU)har fokus på  arbejdsmarkedspolitiske emner, der berører ledige medlemmer af TL– herunder de store reformer, der aktuelt præger området.

Udvalget dagsordensætter væsentlige temaer i krydsfeltet  mellem arbejdsmarkedspolitik, erhvervs- og vækstpolitik og uddannelsespolitik.

Beskæftigelsespolitisk Udvalg er med til at kvalificere de politiske beslutninger, som træffes i Forretningsudvalget og i Hovedbestyrelsen på det arbejdsmarkedspolitiske område. 

Jannik Petersen (formand)
jpe@tl.dk

Jens Ole Olesen
jomo@tl.dk

Mogens Eriksen
mer@tl.dk

Lene Ertner
ler@tl.dk

Birte Lundsgaard
blu@tl.dk

Jimmi Eiberg
jei@tl.dk

Bodil Sejer
bse@tl.dk

Peter Thyregod
pth@tl.dk