I Teknisk Landsforbund lønnes forbundsformanden med 66.930 kr. om måneden.

De ni afdelingsformænd har en månedsløn på 57.014 kr.

Dertil kommer en pensionsindbetaling på 18,8 procent.

Honorarer
Politikernes honorarer fra deltagelse i andre udvalg og møder tilfalder Teknisk Landsforbund. Det besluttede TL's kongres i 2008.

oktober 2015