TL har indflydelse

Teknisk Landsforbund er partipolitisk uafhængig. Men det betyder ikke, at vi er uden politisk indflydelse. Vi blander os alle de steder, hvor vi kan tjene medlemmernes interesser.

TL søger at påvirke politikere både lokalt og nationalt, når det kan gavne medlemmerne. Gennem engagement i forskellige fora og på forskellige niveauer arbejder TL for udvikling, forbedring og sikring af medlemmernes arbejdsvilkår, uddannelses - og efteruddannelsesmuligheder. Vi kæmper også for de medlemmer, der bliver ramt af ledighed.