Teknisk Landsforbund er partipolitisk uafhængig. Men det betyder ikke, at vi er uden politisk indflydelse. Vi blander os alle de steder, hvor vi kan tjene medlemmernes interesser.

TL søger at påvirke politikere både lokalt og nationalt, når det kan gavne medlemmerne. Gennem engagement i forskellige fora og på forskellige niveauer arbejder TL for udvikling, forbedring og sikring af medlemmernes arbejdsvilkår, uddannelses - og efteruddannelsesmuligheder. Vi kæmper også for de medlemmer, der bliver ramt af ledighed.

 • Her er TL repræsenteret
  • FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), hvor vores forbundsformand sidder i FH's Forretningsudvalg samt hovedbestyrelse.
  • CO-Industrihvor vi er repræsenteret i forretningsudvalg, centralledelse og en række underudvalg. 
  • OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), hvor vi bl.a. sidder i forretningsudvalget og forhandlingsudvalget.
  • Forhandlingsfællesskabet, hvor bl.a. forbundsformanden sidder i bestyrelsen.
  • Danske A-kasserhvor vi har plads i repræsentantskabet.

 • Vi har indflydelse på din uddannelse

  TL arbejder med politisk påvirkning både lokalt og nationalt til gavn til teknikernes uddannelser og efter- og videreuddannelsesmulighederne.

  Fagligheden i både de tekniske uddannelser og efter- og videreuddannelser sikrer TL gennem sine pladser i Erhvervsakademiernes bestyrelser og i en række faglige udvalg på skolerne.

  TL sidder i bestyrelsen på:

  På langt de fleste akademier har TL plads i de uddannelsesudvalg, der vedrører de tekniske uddannelser.

  Indflydelsen på efter- og videreuddannelsesmulighederne styrkes derudover bl.a. gennem de kompetencefonde, der er indført på en række overenskomstområder, og hvor TL sidder i fondenes bestyrelser.

 • Andre repræsentationer

  TL har en plads i ATP’s repræsentantskab og i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds bestyrelse.

  Opsparing til pension har i mange år været en hjørnesten i TL’s overenskomster, og medlemmerne har deres arbejdsmarkedspension i PFA Pensionhvor TL sidder i PFA kunderåd.

  Vi arbejder også med individuelle tilbud, der konkret kan forbedre medlemmernes privatøkonomi og vi sidder derfor i Forbrugsforeningens Repræsentantskab og er en del af LO Plus, som begge har økonomiske fordelsprogrammer.

  TL er medlem af Den Liberale Erhvervsklub og Erhvervsforum Vækst DK for at kunne være tæt på de politiske diskussioner, der har betydning for TL's medlemmer. Der er møde i begge klubber fire gange årligt.