Vi arbejder hver dag for at skabe de bedste løn- og arbejdsforhold for dig og dine kolleger. Det gør vi bl.a. ved at deltage i den offentlige debat og samarbejde med politikere, fagbevægelse og erhvervsliv.

I 2019 fyldte Teknisk Landsforbund 100 år.

I alle årene har vi arbejdet for at skabe de bedste betingelser for et godt arbejdsliv for dig og dine kolleger.

Det er det, vi er sat i verden for.

Kongressen sætter politiske mål

Det er på de ordinære kongresser, at de større politiske målsætninger vedtages.

Hvis du vil være med til at præge TL's politiske arbejde, skal du vælges som delegeret på den årlige generalforsamling i din lokalafdeling.

I 2016 vedtog kongressen syv politiske målsætninger:

  1. Vækst gennem viden
  2. Uddannelse hele livet
  3. Bedre balance i arbejdslivet
  4. Bedre psykisk arbejdsmiljø
  5. Erhvervsakademierne i fokus
  6. Fokus på atypiske ansættelser
  7. Flere skal tage en erhvervsuddannelse

Du kan læse mere om de syv målsætninger i "TL's indsatsområder 2016-2020".

Vi vil blande os i debatten

I TL vil vi gerne være synlige. Både over for dig som medlem, men også også for resten af samfundet.

Derfor har vi også som mål at blande os i de debatter, der betyder noget for vores medlemmer.

Ofte vil vi fortælle om det på vores Facebook-side, hvor vi har næsten 7.000 følgere.

Du kan også se vores pressemeddelelser.

Vi samarbejder gerne

Vi har en tæt kontakt til relevante politikere og samarbejdspartnere inden for bl.a fagbevægelsen og ervhvervslivet.

For at få størst mulig indflydelse, så arbejder vi løbende med at indsamle og analyse viden om TL's medlemmer og følge den politiske beslutningsproces.

Vi har bl.a. samarbejdet med Tænketanken Mandag Morgen om oplægget "Industri 4.0 i praksis", og i 2019 lancerede vi vores visionsudspil "Vækst gennem viden" på Christiansborg