TL's vision

 • Teknisk Landsforbund samler alle der arbejder som teknikere, i én fælles faglig organisation for at fremme teknikernes uddannelses-, arbejds- og pensionsmæssige vilkår.
   
 • Teknisk Landsforbund styrker teknikernes professionelle identitet og højner teknikernes uddannelses og kvalifikationsniveau.
   
 • Teknisk Landsforbund støtter medlemmerne i deltagelsen i den teknologiske udvikling og står selv som eksempel på en moderne faglig organisation der anvender den mest relevante teknologi.
   
 • Teknisk Landsforbund respekterer at medlemmerne er enkeltpersoner med forskellige behov og betjener alle medlemmer serviceminded, effektivt og ubureaukratisk.
   
 • Teknisk Landsforbund er en dynamisk faglig organisation med engagerede medarbejdere.